Navirec

Header

Keskkonnasäästlikumate transpordiviiside leidmine ja kasutuselevõtmine on kuum teema, mis on leidnud kõlapinda juba aastaid. Üks on selge, rohepööret surutakse peale kõigile ja iga transpordiettevõtte ülesanne on leida parimad viisid selle realiseerimiseks. Pole uudis, et sisepõlemismootoriga sõidukeid peetakse olulisteks kasvuhoonegaaside tekitajateks ning maanteetranspordiga tegelevaid ettevõtteid selle tõttu keskkonnasäästlikumalt tegutsema suunatakse.

Üheks võimaluseks rohelisema transporditeenuse pakkumisel on täiselektriliste sõidukite kasutuselevõtmine, millega alustas logistikaettevõtetest Eestis esimesena kullerfirma DPD Eesti. Elektrisõidukitega kaasneb aga ka oht, mis Eestiski nüüdseks end mitmel korral ilmutanud on – iseeneslik süttimine akude ülekuumenemise tõttu.

Siin tuli DPD-le appi Navirec, kuna sõidukitele paigaldatavad GPS seadmed võimaldavad aku temperatuuri reaalajas monitoorida ning ära hoida elektriautode ja sellega transporditava kauba hävimisest tulenevat majanduslikku kahju.

 

DPD Eesti sõidukiparki lisandus 25 elektrikaubikut

Möödunud aasta oktoobris antud intervjuus ütles DPD Eesti tegevjuht Remo kirss, et taktikalises mõttes on elektrikaubikutele üleminek olnud ebaratsionaalne otsus, kuid strateegiliselt vaadates vältimatu. Seda juba palju furoori tekitanud Euroopa Parlamendi otsuse tõttu keelustada sisepõlemismootoriga autode müük aastaks 2035. Kui muutusi ettevõtete sõidukiparkides ei hakata tegema juba nüüd, siis saab üleminek elektriautodele olema veelgi keerulisem ning kulukam.

Tänaseks on DPD Eesti sõidukipargis kokku pea 50 elektrikaubikut, mis aitavad  oluliselt kaasa ettevõtte eesmärgile saada jätkusuutliku kohaletoimetamise rahvusvaheliseks eeskujuks. Aastaks 2030 soovib DPD Eesti omada sõidukiparki, millest 95% moodustavad täiselektrilised autod. Jüri sorteerimiskeskusesse luuakse eesmärgi toetamiseks ka Eesti suurim elektriautode laadimispark.

DPD Eesti uued elektrilised kaubikud (Allikas: erakogu)

Paraku tuleb rohepöördega kaasaminemisel arvestada ka teatud ohtudega. Esimesed juhtumid elektrisõidukite akude iseeneslikust süttimisest on ka Eestis aset leidnud ja siinkohal tuleb DPD-d kiita ettenägelikkuse eest. Uutele elektrikaubikutele on paigaldatud Navireci GPS seadmed, mis võimaldavad aku temperatuuri reaalajas jälgida ja tegutseda vajadusel kiirelt, et vältida õnnetuste tekkimist. Kuid vaatame akude süttimisega seotud probleeme ning statistikat veidi lähemalt. Kas aku temperatuuri jälgimine on üldse nii oluline?

 

Elektrisõidukite iseeneslikud süttimised tekitavad muret kogu maailmas

Käesolev aasta on Eesti päästjate jaoks esimene, kui reageerida on tulnud täiselektrilise mootoriga sõiduki süttimisega seotud väljakutsetele. Kui augusti alguse seisuga oli sõidukite põlengute üldarv Eestis 176, siis 2 neist olid seotud elektriautodega. Nii ei tundugi suhtarv suur, kuid kui mõelda kui vähe elektriautosid võrreldes sisepõlemismootoriga sõidukitega täna Eestis liigub, on kaks põlengut ca poole aasta jooksul üsna hirmutav number.

Registreeritud sõidukite üldarv ja registreeritud täiselektriliste sõidukite arv Eestis 1. september 2023 seisuga (Allikas: Transpordiamet)

Elektrisõidukitega (sh elektritõuke- ja jalgratastega) seotud põlengute arvu tõusu on märgatud ka mujal maailmas. Eelkõige muidugi selle arvelt, et elektrilisi sõidukeid tuleb teedele järjest rohkem. Eriti on sellele tähelepanu pööratud USAs, kus elektriautode kasutuselevõtmine suurtes linnades on muutunud aina populaarsemaks. Elektriautode põlenguid peetakse hetkel siiski pigem erandiks ja uuringud on näidanud, et nende süttimisoht võrreldes sisepõlemismootoriga autodega on isegi väiksem. Probleem polegi aga elektriautode põlengute arvus, vaid nende kustutamise keerukuses ja tekitatava kahju suuruses.

Elektriautodel kasutatavad akud (sh liitiumakud) koosnevad tuhandetest elementidest, millest kasvõi ühel olev defekt võib põhjustada selle akuosa ohtliku ülekuumenemise. See omakorda põhjustab aga ahelreaktsiooni, mida inglise keeles nimetatakse “Thermal Runaway”. Lihtsustades tähendab see, et defektsest ja ülekuumenevast akuosast tekkinud soojus kandub kontrollimatult üle teistele akuosadele, põhjustades kokkuvõttes akudes oleva toksilise gaasi paisumise ja lõpuks plahvatuse.

Kogu protsess toimub väga kiiresti ning elektriautode akude põlevad selle tõttu tavapärastest põlengutest isegi kuni kaks korda kõrgema temperatuuriga ning neid on tunduvalt keerulisem kustutada. Selle tõttu on nendega kaasnev materiaalne kahju tihti ka suurem, eriti kui süttiv auto peaks seisma sõidukipargis teiste autode läheduses.

 

Navireci GPS seade võimaldab elektrisõidukite aku temperatuuri reaalajas monitoorida

DPD otsustas riskide maandamiseks käed lüüa Eesti juhtiva GPS teenuseid pakkuva ettevõttega, kuna Navireci GPS seadmed võimaldavad lisaks tavapäraste GPS seadme funktsionaalsuste pakkumisele ka elektriautode akude temperatuuril reaalajas silma peal hoida. Väga mõistlik otsus, kui arvestada uutesse elektrikaubikutesse tehtud investeeringu suurust, võimalikku varakahju transporditava kauba hävimisel tulekahjus või rääkimata inimkannatanutest.

DPD Eesti uus elektriline kaubik ja Navirec (Allikas: erakogu)

Navireci GPS seadmed sobivad suurepäraselt elektrilistele sõidukitele, kuna sõiduki aku temperatuur on reaalajas jälgitav sõiduki juures kaardil. Samuti on võimalik temperatuuri muutusi jälgida perioodiliselt raportites, mis võib anda eelinfot sõiduki aku probleemidest. Aku temperatuuri muutustele saab Navireci Navirecis määrata vahemiku, millest väljudes annab lahendus määratud isiku(te)le (nt sõidukit kasutav juht, logistik, sõidukipargi haldur jne) automaatteavitusega märku probleemist. Nii on võimalik koheselt reageerida ja asuda probleemi lahendama enne, kui on liiga hilja.

Seega paneme ka teistele elektrisõidukite (sh elektritõukerataste) omanikele südamele, et väike investeering GPS seadmesse ning jälgimislahendusse aitab ära hoida võimaliku suurema kahju tekkimise.

Navireci GPS seade on justkui väike kindlustus Sinu elektrisõidukile, tänu millele võid rahuliku südamega sõitu nautida!

Loe veel

Blogi

Optimizing fleet operations: Navirec Elevating Avis Car Rentals Operations

Autopargi operatsioonide optimeerimine: Navirec tõstab Avis Car Rentali tegevust

lux-express-group

Lux Express taupo išlaidas ir darbo laiką su Navirec GPS kontrole