Navirec

Header

Ympäristöystävällisempien kuljetusmuotojen löytäminen ja käyttöönotto on ollut kuuma aihe jo vuosia. Yksi asia on selvä: vihreää siirtymää painostetaan kaikille, ja jokaisen kuljetusyrityksen tehtävänä on löytää parhaat tavat sen toteuttamiseksi. Ei ole uutinen, että polttomoottoriajoneuvoja pidetään merkittävinä kasvihuonekaasujen tuottajina, ja siksi maantiekuljetusyrityksiä kannustetaan toimimaan ympäristöystävällisemmin.

Yksi mahdollisuus vihreämmän kuljetuspalvelun tarjoamiseksi on täyssähköisten ajoneuvojen käyttöönotto, minkä aloitti ensimmäisenä logistiikkayrityksistä Virossa kuriiriyritys DPD Eesti. Sähköajoneuvoihin liittyy kuitenkin myös riski, joka on ilmennyt Virossakin useita kertoja – akkujen ylikuumenemisesta johtuva itsesyttyminen.

Tässä kohtaa Navirec tuli DPD:n avuksi, koska ajoneuvoihin asennettavat GPS-laitteet mahdollistavat akkujen lämpötilan reaaliaikaisen seurannan ja ehkäisevät sähköautojen ja kuljetettavan tavaran tuhoutumisesta aiheutuvia taloudellisia vahinkoja.

 

DPD Eesti:n ajoneuvokantaan lisättiin 25 sähköpakettiautoa

Viime lokakuussa antamassaan haastattelussa DPD Eesti:n toimitusjohtaja Remo Kirss sanoi, että taktisesta näkökulmasta siirtyminen sähköpakettiautoihin on ollut epälooginen päätös, mutta strategisesti katsottuna väistämätön. Tämä johtuu Euroopan parlamentin paljon kohua herättäneestä päätöksestä kieltää polttomoottoriautojen myynti vuoteen 2035 mennessä. Jos yritysten ajoneuvokantojen muutoksia ei aloiteta jo nyt, siirtyminen sähköautoihin tulee olemaan vieläkin vaikeampaa ja kalliimpaa.

Tällä hetkellä DPD Eesti:n ajoneuvokannassa on yhteensä lähes 50 sähköpakettiautoa, jotka edistävät merkittävästi yrityksen tavoitetta tulla kestävän kehityksen mukaisen jakelupalvelun kansainväliseksi esikuvaksi. Vuoteen 2030 mennessä DPD Eesti haluaa omistaa ajoneuvokannan, josta 95 % on täyssähköautoja. Jüriin perustetaan tavoitteen tukemiseksi myös Viron suurin sähköautojen latausasema.

DPD Eesti:n uudet sähköiset pakettiautot (Lähde: yksityiskokoelma)

Vihreään siirtymään liittyy kuitenkin myös tiettyjä riskejä. Ensimmäiset tapaukset sähköajoneuvojen akkujen itsesyttymisestä ovat tapahtuneet myös Virossa, ja tässä kohtaa DPD ansaitsee kiitosta ennakoivuudestaan. Uusiin sähköpakettiautoihin on asennettu Navirec GPS -laitteet, jotka mahdollistavat akkujen lämpötilan reaaliaikaisen seurannan ja nopean toiminnan tarvittaessa, jotta onnettomuudet voidaan estää. Mutta tarkastellaanpa akkujen syttymiseen liittyviä ongelmia ja tilastoja hieman lähemmin. Onko akkujen lämpötilan seuranta todella niin tärkeää?

 

Sähköajoneuvojen itsesyttymiset aiheuttavat huolta ympäri maailmaa

Kuluvan vuoden aikana Viron pelastuslaitos on joutunut ensimmäistä kertaa vastaamaan täyssähkömoottorilla varustettujen ajoneuvojen syttymisiin liittyviin hälytyksiin. Elokuun alussa ajoneuvopalojen kokonaismäärä Virossa oli 176, joista 2 liittyi sähköautoihin. Vaikka suhteellinen osuus ei vaikuta suurelta, on huomioitava, että sähköautoja on Virossa vielä vähän verrattuna polttomoottoriajoneuvoihin, joten kahden tulipalon esiintyminen noin puolen vuoden aikana on melko huolestuttavaa.

Rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärä ja rekisteröityjen täyssähköajoneuvojen määrä Virossa 1. syyskuuta 2023 (Lähde: Liikennevirasto)

Sähköajoneuvoihin (mukaan lukien sähköpotkulaudat ja -polkupyörät) liittyvien palojen määrän kasvu on havaittu myös muualla maailmassa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että sähköajoneuvoja tulee teille yhä enemmän. Erityisesti tähän on kiinnitetty huomiota Yhdysvalloissa, jossa sähköautojen käyttöönotto suurissa kaupungeissa on yleistynyt. Sähköautojen paloja pidetään kuitenkin edelleen poikkeuksina, ja tutkimukset ovat osoittaneet, että niiden syttymisriski on jopa pienempi kuin polttomoottoriautojen. Ongelma ei olekaan sähköautojen palojen määrässä, vaan niiden sammuttamisen vaikeudessa ja aiheutettujen vahinkojen laajuudessa.

Sähköautoissa käytettävät akut (mukaan lukien litiumakut) koostuvat tuhansista elementeistä, joista yhdenkin vika voi aiheuttaa kyseisen akkuosan vaarallisen ylikuumenemisen. Tämä aiheuttaa puolestaan ketjureaktion, jota englanniksi kutsutaan nimellä “Thermal Runaway”. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa, että viallisesta ja ylikuumenemasta akkuosasta syntynyt lämpö siirtyy hallitsemattomasti muihin akkuosiin, mikä aiheuttaa lopulta akkujen sisältämän myrkyllisen kaasun paisumisen ja lopulta räjähdyksen.

Koko prosessi tapahtuu erittäin nopeasti, ja sähköautojen akut palavat tämän vuoksi tavallisia paloja jopa kaksi kertaa korkeammalla lämpötilalla, ja niitä on huomattavasti vaikeampi sammuttaa. Tästä syystä niiden aiheuttamat aineelliset vahingot ovat usein suurempia, erityisesti jos syttyvä auto seisoo ajoneuvokannassa muiden autojen läheisyydessä.

 

Navirecin GPS-laite mahdollistaa sähköajoneuvojen akkujen lämpötilan reaaliaikaisen seurannan

DPD päätti riskien vähentämiseksi tehdä yhteistyötä Viron johtavan GPS-palveluja tarjoavan yrityksen kanssa, koska Navirecin GPS-laitteet mahdollistavat tavallisten GPS-laitteiden toimintojen lisäksi myös sähköautojen akkujen lämpötilan reaaliaikaisen seurannan. Erittäin järkevä päätös, kun otetaan huomioon uusiin sähköpakettiautoihin tehtyjen investointien suuruus, mahdolliset varallisuusvahingot kuljetettavan tavaran tuhoutumisesta tulipalossa puhumattakaan ihmishenkien menetyksistä.

DPD Eesti:n uusi sähköinen pakettiauto ja Navirec (Lähde: yksityiskokoelma)

Navirecin GPS-laitteet sopivat erinomaisesti sähköajoneuvoihin, koska ajoneuvon akkujen lämpötilaa voidaan seurata reaaliajassa ajoneuvon mukana kartalla. Lisäksi lämpötilan muutoksia voidaan seurata säännöllisesti raporteissa, mikä voi antaa ennakkotietoa ajoneuvon akkuongelmista. Navirecissä voidaan määrittää lämpötilan muutoksille alue, jonka ylittämisestä ratkaisu ilmoittaa automaattisella hälytyksellä määrätyille henkilöille (esim. ajoneuvoa käyttävä kuljettaja, logistiikka, ajoneuvokannan hallinnoija jne.) ongelmasta. Näin voidaan reagoida välittömästi ja ryhtyä ratkaisemaan ongelmaa ennen kuin on liian myöhäistä.

Siksi kehotamme myös muita sähköajoneuvojen (mukaan lukien sähköpotkulautojen) omistajia harkitsemaan pientä investointia GPS-laitteeseen ja seurantajärjestelmään, mikä voi auttaa välttämään mahdolliset suuremmat vahingot.

Navirecin GPS-laite on kuin pieni vakuutus sähköajoneuvollesi, jonka ansiosta voit nauttia ajamisesta rauhallisin mielin!

Katso kaikki GPS-laitteet!

Lue lisää

Asiakastarina

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?

Navirec tekee Bolt-ajeluista turvallisempia!