Navirec

Header

 

Braukšanas stila atskaite dod pārskatu par vadītāju braukšanas ieradumiem un veidiem, kā transportlīdzeklis tiek izmantots uzņēmumā

 

Braukšanas stila izsekošana

Navirec Eco drive pasākumi reģistrē vadītāju darbības pie stūres un saglabā informāciju sistēmā.

Tiks iegūts detalizēts pārskats par pēkšņiem paātrinājumiem un bremzēšanu, asu līkumu izbraukšanu un motora turēšanu tukšgaitā braucienu laikā.

 

Braukšanas stila novērošana ļauj analizēt transportlīdzekļu autoparka izmantošanas ekonomiskuma līmeni

 

 

Braukšanas stila pārskats atskaitē

Eco drive informāciju var apkopot vispārīgā braukšanas stila atskaitē, un konstatēt, kuri vadītāji nebrauc ekonomiski.

Vadītājus var sarindot pēc degvielas ekonomiskuma līmeņa vai drošākā braukšanas stila. Sistēma aprēķina katra vadītāja braukšanas rezultātu.

 

Varat izveidot arī iekšējo bonusu sistēmu pamatojoties uz Eco drive rādītājiem. Kādēļ pamatojoties uz rezultātiem neapbalvot vadītājus, kuri brauc droši un ekonomiski?

Turpretī nevērīgākos vadītājus var veicināt braukt ar lielāku apzinību!

 

Braukšanas stila analīze sniedz to vietu pārskatu, kurās pastāv iespējamas papildus izmaksas, ļaujot izvairīties no izmaksām ar apzinātu rīcību

Skatīt citus risinājumus