Navirec

Header

 

Navirec sõidustiili raport

 

Vairavimo stiliaus ataskaita atskleidžia vairuotojų vairavimo įpročius ir parodo transporto priemonių apžvalgą

 

 

Vairavimo stiliaus stebėjimas

„Navirec Eco drive“ sprendimas registruoja vairuotojų elgesį už vairo ir išsaugo duomenis sistemoje.

Jūs gausite išsamą informaciją apie automobilio įsibegėjimą, sustojimus ar net staigius posukių įveikimus .

 

Vairavimo stiliaus stebėjimas leidžia analizuoti, kiek ekonomiškai naudojamas jūsu automobilių parkas

 

 

Vairavimo stiliaus apžvalga ataskaitoje

Galite surinkti „Eco drive“ duomenis į išsamią vairavimo stiliaus ataskaitą ir nustatyti, kurie vairuotojai vairuoja ekonomiškai, o kuriems dar reiktų to pasimokyti.

 

 

Galite suskirstyti vairuotojus pagal jų degalų ekonomijos lygį ar saugiausią vairavimo stilių. Sistema apskaičiuoja kiekvieno vairuotojo vairavimo balą ir išveda vidurkį, todėl jums patiems nebereikia patiems vertinti savo darbuotojų.

Taip pat galite nustatyti vidinę premijų sistemą, pagrįstą „Eco drive“ balais. Kodėl neatlyginus vairuotojams, kurie vairuoja saugiai ir taupiai, atsižvelgiant į rezultatus?

Žinoma, labiau neatsargiems vairuotojams gali būti suteikta galimbė pasitemti ir pagerinti savo rezultatus, nes juk tik žinant savo klaidas, galima iš jų mokytis!

 

Vairavimo stiliaus analizė suteiks informacijos apie išlaidas

Apžvalga leis efektyviai kontroliuoti savo išlaidas ir neleisti pinigų ten, kur jų nereikia

Daugiau sprendimų