Navirec

Header

Lux Express Estonia AS-i ajalugu ulatub lausa 1994. aastasse, kui pandi alus sellele 2008. aastal loodud brändile, mis tänaseks pakub esmaklassilisi ning kõige laiema võrgustikuga liinireise Baltikumis. Lux Expressi bussid veavad kliente lausa 7 riigi ja enam kui 20 sihtkoha vahel Tallinnast Varssavi ning Helsingist Peterburini.

Värskes blogipostituses heidame pilgu aga sellele, kuidas Lux Express säästab kuludelt ja lihtsustab igapäevaseid keerulisi logistilisi ülesandeid Navireci GPS seadmete ning jälgimislahenduse abiga juba aastaid.

 

Lihtne kütusekulude kontroll

Lux Expressi masinaparki kuulub hetkel 105 bussi, mis läbivad päevas kokku keskmiselt 74 243 km. See on peaaegu sama pikk maa, kui teha kaks tiiru ümber ekvaatori. Selliste läbisõitude juures on äärmiselt oluline, et kütusetarbimine ja seda mõjutavad asjaolud oleksid kindlalt kontrolli all.

Iga eraldiseisvana küllaltki tühisena näida võiv aspekt – näiteks pikka aega tühikäigul seismine, masina tehnoseisund, ebaökonoomsem sõidustiil, langenud rehvirõhk – teeb suure masinapargi puhul kokku olulise kütusekulu suurenemise ja rahalised kulutused. Lux Express kasutab seetõttu mitmeid Navireci lahendusi, mis võimaldavad kaardistada probleemkohad ja hoida silma peal kõigel olulisel.

CAN Bus lahendusega on võimalik auto ajust saada tohutul hulgal informatsiooni, mis on reaalajas nähtav Navireci süsteemis. CANi abil on imelihtne nii busside individuaalse kütusekulu kui tehnoseisundi ja bussijuhtide sõidustiili jälgimine. Kui sama margi ja mudeliga ning samu marsruute sõitvate busside kütusekulud on järjepidevalt drastiliste erinevustega, tuleks süveneda selle põhjustesse. Kas sõidukil on mõni tehniline probleem või tuleks tähelepanu pöörata hoopis mõne juhi sõidustiili parandamisele? Igal juhul võimaldab CANist saadava info koondamine ülevaatlikusse aruandesse neid põhjuseid lihtsalt tuvastada.

Lux Expressi buss (Allikas: TripAdvisor – Lux Express)

Kusjuures juhtide sõidustiilil on kütusekulu suurenemises suurem roll kui arvatakse ja seda eriti talviste ilmadega. Lux Expressi meeskond ei tee siinkohal järeleandmisi ja bussijuhtide sõidustiilil hoitakse silma peal ka Navireci Eco Drive lahenduse abil.

Eco Drive näitab iga sõidu puhul kellaajaliselt ära nii kiiruseületamised, järsud kurvide läbimised ja pidurdamised, äkilised kiirendused ja ka mootori tühikäigul hoidmise, andes nende andmete põhjal juhile vastava Eco skoori ja koondades info sõidustiili aruandesse. Ka postiteenuste pakkuja Omniva on aastaid nii oma juhte sujuvamale ning säästlikumale sõidule suunanud, sest see võimaldab säästa oluliselt nii kütuse- kui masinapargi hoolduskuludelt.

Lisaks eelnevale on Lux Express liidestanud Navireciga ka oma kütusekaardid. Täisautomaatne kütusekaartide lahendus on lihtsaim ja täpseim viis kütusele kuluvate väljaminekute monitoorimiseks ettevõttes ja võimaldab kiirelt jälile saada ka kütusevargustele, kui seda peaks ette tulema. Kuna iga buss on lahenduses seotud oma kütusekaardiga ja Navireci kaardil on määratud kõigi tanklate asukohad, kontrollib süsteem tanklasse sisenedes automaatselt, kas õige kaardiga on tangitud õiget bussi. Samuti annab süsteem märku sellest, kui ettevõtte kaarti on kasutatud isikliku sõiduauto tankimiseks või kütust lastud näiteks kanistrisse.

Kütusekaartide aruandesse koondub täisautomaatse lahenduse puhul info automaatselt ning nii jääb ära tülikas tšekkide kogumine ja arhiveerimine.

 

Sõidumeerikutelt saabub info automaatselt ja üle õhu

Nagu veose veoks ettenähtud üle 3.5t lubatud suurima täismassiga autod või autorongid, peavad juhi puhke- ning sõiduaja kohta pidama arvestust ka sõitjate veoks ettenähtud üle 9 istekohaga sõidukid (st bussid).

Tänapäeval kasutatakse analoogmeerikuid pigem vähe ja kõik uued sõidukid on juba varustatud digimeerikutega. Digitaalsete sõidumeerikute süsteemi rakendamise eesmärgiks on tõsta liiklusohutust, tagada ettevõtetele võrdsemad konkurentsitingimused ning paremad sotsiaalsed tagatised autojuhtidele. Järelevalvet juhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja arvestamise kohta teostavad Tööinspektsioon ning Politsei- ja Piirivalveamet, ning kuna tagajärjed nõuete rikkumistele on üsna karmid, peavad ettevõtted siinkohal vajalikke andmeid korrektselt kontrollima, salvestama ja edastama.

Lux Expressi bussijuht kliendiga (Allikas: TripAdvisor – Lux Express)

Lux Expressi bussid sõidavad lisaks Eesti teedele ka Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal ning Poolas, mistõttu võib liiklusseadusest tulenevate sõidumeeriku andmete allalaadimise nõuetest kinnipidamine olla keeruline ja tülikas.

Kuna Lux kasutab aga Navireci digimeeriku andmete üle õhu allalaadimise lahendust, ei ole vaja selle pärast muret tunda. Nimelt võimaldab lahendus juhikaardiga seotud andmeid reaalajas vaadelda Navireci süsteemis ning üle õhu mistahes ajal ka allalaadida, ilma et buss ja selle juht peaksid selleks reaalselt depood külastama. Andmete allalaadimise saab muuta ka perioodiliselt automaatseks, mis mugavdab töökorraldust veelgi enam. Kõik vajalikud andmed on nii alati ka turvaliselt veebi salvestatud.

Lisaks eelnevale võimaldab sõidumeeriku andmete kauglugeja hoida reaalajas silma peal ka bussijuhtide töö- ja puhkeaegadel. Sellest tulenevalt on lihtsam ka logistikutel töögraafikuid planeerida ja tööaegu täpsemalt arvestada.

 

Poolas liiklemine on lihtne

Juba mõned aastad tagasi muutis Poola oma teemaksukogumissüsteemi ja läks üle uuenduslikule e-TOLLile, mis lihtsustab tollipunktide läbimist ja teemaksude arvutamist Poola tasulistel kiirteedel ning riigimaanteedel. Uue süsteemiga liitumise kohustus on kõigil üle 3.5t registrimassiga veokitel ning enam kui 9-kohalistel bussidel.

Ainsana konkurentidest pakub Navirec Eestis Poola e-TOLLiga liidestuvaid GPS seadmeid ning jälgimislahendust. Kuna Lux Express teostab liinivedusid ka Poolas, on nende jaoks tegemist äärmiselt mugava lahendusega. Tollipunktide läbimine on kiirem ja mugavam tänu automaatselt avanevatele tõkkepuudele ning kõik vajalikud maksud on alati korrektselt tasutud.

Lux Expressi liinibuss (Allikas: Lux Expressi koduleht)

 

Lihtsam aruandlus Navireciga

Nagu juba mainitud, nõuab suure masinapargi ja mitmetes erinevates riikides liiklevate busside haldamine logistikutelt ning autopargihalduritelt oskust välja selekteerida oluline info kulusäästlikemate otsuste tegemiseks ja efektiivsemaks töö korraldamiseks. Just selle tõttu on oluline valida enda partneriks jälgimisteenuse pakkuja, mille lahendus on paindlik ja iga ettevõtte personaalseid vajadusi arvestav.

Navireci jälgimissüsteem pakub oma klientidele tohutul hulgal võimalusi koguda ja koondada väga erinevaid andmeid, mis aitavad saavutada täieliku ülevaate ettevõttes toimuvast ning saavutada kulude kokkuhoidu. Kodulehel oleme toonud välja vaid mõned näited aruannete liikidest, mida meie kliendid igapäevaselt kasutavad. Tegelikult on võimalused palju laiemad ja nii on võimalik koguda perioodiliselt ja automaatselt mistahes infot just Sinu ettevõttes vaja peaks minema. Näiteks Lux Express koostab perioodiliselt oma bussijuhtide kohta välisriikide raportit, kuhu koondatakse info selle kohta, kui palju ning mis riikides töötajad antud ajaperioodil sõitnud on.

Lux Expressi buss välisriigis (Allikas: Twitter – Scania Group)

 

Ole konkurentidest sammuke ees

Pole oluline, mis valdkonnas Sinu ettevõte tegutseb – Navirec pakub nutikaid lahendusi töökorralduse lihtsustamiseks ja kulutuste kokkuhoidmiseks kõigile. Baltikumi turuliidrina oleme aidanud seda teha väga erinevatel ettevõtetel, kes väärtustavad lisaks professionaalsele jälgimislahendusele ning GPS seadmetele ka esmaklassilist klienditeenindust.

Meie kliendihaldurid on alati valmis leidma Sinu ettevõtte spetsiifilistele vajadustele vastavaid lahendusi. Ja kui see vajadus peakski olema midagi täiesti uut ja enneolematut, siis oleme alati valmis kokku kutsuma oma meeskonna, et see lahendus Sinuni tuua!

Loe veel

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?

Kliendi lugu

Navirec tekee Bolt-ajeluista turvallisempia!