Navirec

Header

Navirec temperatuuriandur

 

Temperatuuri ja niiskuse monitoorimise lahendus võimaldab jälgida sõidukites, sõiduki kaubaruumides, külmhoonetes, ladudes ja transpordikonteinerites olevat temperatuuri ja niiskustaset ning nende muutumist reaalajas

 

 

Temperatuuri ja niiskuse jälgimise olulisus

 

Kui kauba transport peab toimuma kindlal temperatuuril, siis on selle täpne monitoorimine teenuse kvaliteedi säilitamise seisukohalt äärmiselt oluline.

Temperatuuri- ja niiskustundliku kauba transportimisel nagu ravimid, sügavkülmutatud tooted või lilled, peavad nii autojuht kui ettevõte olema kindlad, et näitude olulistele muutustele saadakse jälile võimalikult kiiresti.

 

Navireciga on temperatuuri- ja niiskuskontroll mugav, ning automaatteavitused võimaldavad probleemidele jälile jõuda enne kui on liiga hilja

 

 

Navireci temperatuuriandurid

Temperatuuriandureid on kaubikute kaubaruumi erinevatesse osadesse võimalik paigaldada kuni neli. Külmhoonete, ladude jms puhul isegi enam.

Mitmete temperatuuriandurite paigaldamine on oluline kui samaaegselt transporditakse või hoiustatakse kaupu, mille jahutustemperatuurid on erinevad ja isegi mõnekraadine vahe võib saada kauba säilimisele saatuslikuks.

 

Navireci niiskusandurid

Niiskusandurite paigaldamine külmhoonetesse, ladudesse, külmikutesse ja transpordikonteineritesse võimaldab väga täpselt monitoorida nende keskkondade niiskustaset ning selle muutusi.

Temperatuuri- ja niiskusandurite abil võid nii Sina kui kliendid olla kindlad, et kaup on transporditud ning ladustatud korrektselt ja selle kvaliteet on säilinud

 

 

Info kaardil ja raportites

 

Veose temperatuuri infot näed nii graafiliselt oma kontol, reaalajas kaardil kui aruannetes.

Transpordiruumi temperatuuri ja niiskustaseme väljavõtted on olulised. Neid kontrollib nii Sinu klient kui Veterinaar- ja Toiduamet pisteliselt.

Juht saab temperatuuri ning niiskuse näite jälgida mugavalt ka Navireci mobiiliäpis

 

 

 

Automaatteavitused

Selleks, et kaubaruumi temperatuuri ja niiskustaseme kõikumistest saada veelgi operatiivsemat ülevaadet, võimaldame lisada teavitusi nende muutustest.

Süsteem teavitab Sind emaili või smsi teel eelnevalt määratud temperatuuride ülem- ja alampiiride ületamisest ning niiskustaseme olulistest muutustest

 

Selline võimalus võib osutada oluliseks lisaväärtuseks, kui temperatuuri ja niiskustaseme muutumisel tuleb ette võtta teatud tegevusi