Navirec

Header

 

 

Rozwiązanie do monitoringu temperatury i wilgotności umożliwia monitorowanie tych parametrów w czasie rzeczywistym oraz ich zmian w pojazdach, przestrzeniach ładunkowych pojazdów, chłodniach, magazynach i kontenerach transportowych

 

 

Znaczenie monitorowania temperatury i wilgotności

 

Jeżeli towar musi być przewożony w określonej temperaturze, to jej dokładne monitorowanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania jakości usługi.

Przy transporcie towarów wrażliwych na temperaturę i wilgotność, takich jak leki, mrożonki czy kwiaty, zarówno kierowca, jak i firma muszą mieć pewność, że istotne zmiany odczytów zostaną wykryte tak szybko, jak to możliwe.

 

Dzięki Navirec kontrola temperatury i wilgotności jest wygodna, a automatyczne powiadomienia pozwalają wykryć problemy, zanim będzie za późno.

 

 

Czujniki temperatury Navirec

W różnych częściach przestrzeni ładunkowej samochodów dostawczych można zainstalować do czterech czujników temperatury, a w przypadku chłodni, magazynów itp. nawet więcej.

Zainstalowanie kilku czujników temperatury jest ważne, gdy towary o różnych temperaturach chłodzenia są transportowane lub przechowywane w tym samym czasie, a nawet różnica kilku stopni może mieć fatalne skutki dla przechowywania towarów.

 

Czujniki wilgotności Navirec

Instalacja czujników wilgotności w chłodniach, magazynach i kontenerach transportowych umożliwia bardzo precyzyjne monitorowanie poziomu wilgotności tych środowisk i ich zmian.

 

Za pomocą czujników temperatury i wilgotności Ty i Twoje klienci mogą mieć pewność, że towar został transportowany i przechowywany w prawidłowy sposób, a jego jakość została zachowana

 

 

Informacje na mapie i w raportach

Informacje o temperaturze ładunku możesz zobaczyć graficznie na swoim koncie, na mapie w czasie rzeczywistym oraz w raportach.

Istotne są wyciągi z poziomu temperatury i wilgotności przestrzeni ładunkowej. Zarówno Twój klient, jak i Urząd Weterynarii i Żywności będą je losowo sprawdzać.

Kierowca może też wygodnie monitorować temperaturę i wilgotność w aplikacji mobilnej Navirec

 

 

Automatyczne powiadomienia

 

Aby uzyskać jeszcze bardziej operacyjny przegląd wahań temperatury i wilgotności w przestrzeni ładunkowej, umożliwiamy dodanie powiadomień o ich zmianach.

System powiadamia Cię e-mailem lub SMS-em w przypadku przekroczenia górnego i dolnego limitu zadanych temperatur oraz znacznej zmiany poziomu wilgotności.

 

Taka opcja może okazać się znaczącą wartością dodaną, gdy trzeba podjąć określone działania w przypadku zmiany poziomu temperatury i wilgotności