Navirec

Header

Navirec sõidukipargi koondraport

 

Sõidukipargi koondaruanne saad ülevaate kõigi ettevõtte masinate kasutamisega seotud infost

 

 

Sinu ettevõttele kohandatud

Navireci aruannete suureks eeliseks on võimalus koondada aruandesse täpselt see info, mis on Sinu ettevõttele kõige olulisem.

Enam kui 100 andmevälja seast võid valida kõige olulisemad, mis aitavad sõidukipargi kasutamist parimal viisil hallata ja analüüsida.

 

 

Sõidukipargi koondaruanne

Nagu nimigi ütleb, on tegemist kogu ettevõtte masinaparki puudutavat infot kokku võtva aruandega.

Koondaruanne on hea võimalus saada ülevaade kõigi sõidukite kasutamisest näiteks ühe kuu lõikes. Kui palju läbis sõiduk kilomeetreid kokku, kui kaua sõitis või parkis, mis oli keskmine kütusekulu sõites ja mootori jõudeajal töötamisel?

 

Pikema ajaperioodi kohta tehtud koondaruanne võib anda väärtuslikku infot, mille põhjal analüüsida masinapargi suurust ja kasutusefektiivsust

 

Vaata veel lahendusi