Navirec

Header

 

Möödas on ajad kui infot sõidukite kohta tuli otsida Exceli tabelist – Navirec koondab kõik vajaliku mugavalt ühte lahendusse

 

Ülevaate saamine peab olema lihtne

Meie klientide hulka kuulub ettevõtteid, kelle masinaparki kuulub kümneid ja sadu sõidukeid. Võib ainult ette kujutada kui tülikas oleks sellise masinapargi kohta kogu vajaliku info koondamine, haldamine ning uuendamine eraldiseisvas dokumendis. Rääkimata sellest, et sellisel kujul pole andmed ka kuigi kindlalt kaitstud.

Navireci lahenduses on kasutajate käsutuses mugav sõidukite haldusala koos laialdaste lisafunktsioonidega!

 

Tutvume haldusala võimalustega lähemalt

 

Koondinfo ettevõtte sõidukitest

Kõik ettevõtte sõidukid koos tehnilise infoga on vastavate õigustega kasutajatele igal ajal mugavalt kättesaadavad. Sõidukeid on võimalik filtreerida näiteks gruppide kaupa ning kiirelt leida otsingu abil. Informatsiooni uuendamiseks peab klõpsama vaid juhi nimele või sõiduki registreerimisnumbrile.

 

 

Lihtne andmeväljade redigeerimine

Võimaldame tabelisse koondada suure hulga infoveerge, mida võid soovi korral alati juurde lisada. Võid tabelisse koondada infot näiteks tulevaste hoolduste, rehvimõõtude, liisinguandmete, sõiduki ostuhinna jm kohta. Samuti saad veergude järjekorda lohistamisfunktsiooniga muuta.

 

 

Andmete kiire eksportimine

Soovid kogu sõidukiparki koondavat infot kiirelt jagada? Pole probleemi!
Võimaldame andmed alla laadida JSON, Excel, HTML, PDF ja CSV failivormingutes.

 

 

Mugav andmete muutmine ja lisamine

Sõiduki nimele või registreerimisnumbrile klõpsates saad uuendada ning hallata kogu infot. Lisaks tavapärastele andmetele saad sõiduki juurde lisada ka faile (nt arveid) ning fotosid (nt kui sõidukile on tekitatud kahju). Samuti saad koondada siia sõiduki juurde kuuluva inventari ning sõidukite üleandmis- ja vastuvõtmisaktid.

 

 

Liidestus Transpordiametiga

Navirec on liidestatud Transpordiameti andmekogudega ja võimaldab seega uute sõidukite lisamisel lahendusse kogu masinaga seotud info automaatselt lahendusse kanda. Selline võimalus muudab töökorralduse kordades kiiremaks ja sujuvamaks.

 

Navireci lahendus võimaldab muuta igapäevatöö lihtsamaks ja nauditavamaks tänu nutikatele lahendustele

 

Sõidukite omandiõiguse muutmine

Navireci lahenduses saad mugavalt korraldada ka ettevõtte sõidukite võõrandamise, et anda auto üle näiteks teise osakonna või uue töötaja käsutusse.

Omandiõiguse muutmisega säilib kogu varasem info masina sõiduajaloo kohta ning kõik olemasolevad administratiivõigused kantakse automaatselt üle sõiduki uuele omanikule.

 

Sõidukite inventuur ja tehnilise seisukorra jälgimine

Vältimaks suuri kulutusi hooldustöödele, tuleks mitmete erinevate juhtide poolt kasutatavate sõidukite tehnilist seisukorda järjepidevalt jälgida.

Lihtsusta seda luues ettevõttele sõiduki inspektsioonivorm, kuhu märkida kõik olulised tähelepanekud!

Vormi saab lisada sõiduki juurde manusena ning seda avada ja täita veebis ning Navireci mobiiliäpis. Vormi võib lisada ka pilte näiteks sõiduki vigastustest/kahjustustest. Kui kasutad inspektsioonivormis samu lisaväljasid nagu sõiduki infot koondavas tabelis, uueneb info ka üldvaates ning sõiduki seisukorrast on alati täpseim ülevaade olemas!

 

Miks on oluline omada masinapargist täpset ülevaadet?

Sõiduautod, veokid, metsa- ja -põllumasinad, bussid või mistahes masinad Sinu ettevõttele ei kuulu, on kallis vara. Selle tõttu on Sulle kindlasti oluline, et masinapargi halduril oleks kõigist varadest, nende seisukorrast, kasutajatest ning asukohast igal ajal täpne ülevaade.

Navireci lahendus pakub Sulle kindlustunnet, et kogu info on koondatud kindlalt ühte kohta ja Sulle alati kättesaadav!

 

Navireciga võid kindel olla, et

 
1) masinapargist koos mistahes Sulle olulise lisainfoga on ülevaade kindlas kohas

Jäta ajalukku Exceli tabelid, millest vajaliku info leidmine ja selle uuendamine on tülikas ja aeganõudev. Navirecis on kõik andmed turvaliselt serveris ning saad neid alati vajadusel sobiva failina alla laadida.

 

2) ükski korraline hooldus ei lähe enam meelest

Navirecis näed infot sõidukite eelnevate hooldus- ja remonditööde kohta. Samuti saad lisada hooldusvälbad ja automaatsed meeldetuletused teenindusse minekuks. Ära lükka olulist edasi!

 

3) hoiad silma peal sõidukite kasutuseesmärkidel

Auto kasutajaks määratud töötajad saavad sõitude eesmärke määrata nii oma mobiiliäpis kui lahenduse sees. Sõiduajalugu koos marsruutidega saad alati kuupäeva- ning kellaajaliselt järgi vaadata, hoides nii silma peal sõidukite omavolilisel kasutamisel.

 

4) omad masinapargi uuendamisvajadusest ülevaadet

Koondades kogu masinapargi info ühte ülevaatlikkusse tabelisse, saad parema ülevaate ka masinate üldisest seisukorrast. Koondtabelist joonistuvad kiirelt välja sõidukid, millega on kõige enam tehnilisi probleeme ja mis võivad vajada väljavahetamist.

 

5) selgitad kiirelt välja halbade tööharjumustega juhid

Piltide lisamise funktsioon sõidukite juurde võimaldab juhtidel anda teada näiteks sellest, et enne tööle asumist on sõiduk eelmise kasutaja poolt jäetud mustaks, tehnliselt halba seisukorda või tühja kütusepaagiga. Sellisel moel on võimalik kiirelt välja selgitada noomitust vajavad töötajad ning parandada üldist töökultuuri.

 

Kui hoolid kindlustundest ja mugavusest ning tahad seda pakkuda ka oma töötajatele, vali Navireci jälgimislahendus