Navirec

Header

 

Üks enim küsimusi tekitavaid teemasid GPS jälgimise puhul on selle maksumus. Täpsemalt see, kuidas teenuse hind kujuneb ja miks see klienditi varieerub.

Järgnevas artiklis püüame teemat veidi valgustada. Toome välja põhilised märksõnad ja püüame selgitada, kuidas need hinna kujunemisel rolli mängivad.

 

Millest sõltub GPS jälgimisteenuse hind?

Hinna kujunemine GPS jälgimise puhul on suuresti personaalne ja sõltub väga palju sellest, mis on kliendi konkreetsed vajadused ning võimalused.

Iga teenusepakkuja eesmärk peaks olema leida koostöös kliendiga talle sobivaimad lahendused nii hetkeseisuga kui tulevikuperspektiive silmas pidades. See väldib olukorda, kus näiteks mõne kuu või aasta möödudes peaks kogu masinapargi GPS seadmed välja vahetama, kuna need ei paku enam vajadustele vastavat funktsionaalsust.

 

Kokkuvõtlikult võib välja tuua 3 põhikomponenti, mis kujundavad GPS jälgimisteenuse hinda:

 • seadmete väljaostu- või rendihind
 • seadmete paigaldustasu
 • veebiplatvormi kasutamise kuutasu koos mobiilsidega

 

 

GPS ja lisaseadmed

Selles osas, milliseid seadmeid oleks mõistlik sõidukitele paigaldada, saab kõige paremat nõu projektijuhtidelt.

Neil on suured kogemused väge erineva profiiliga ettevõtete ja ka eraisikutega töötamisel, ning seetõttu oskavad nad kiirelt soovitada jätkusuutlikke ja toimivaid lahendusi.

 

Seadmete valikul peab arvestama eelkõige kahe põhilise aspektiga: 

 • mis funktsionaalsust seadmetelt nõutakse (mida soovitakse monitoorida)?
 • mis eesmärgil seadmeid kasutatakse (valve, jälgimine, täielik masinapargi haldus, vm)?

 

Kui enda jaoks on need põhikohad selgeks tehtud, leiab teenusepakkuja valikust koos projektijuhiga juba kiirelt õiged GPS seadmed ja vajadusel ka lisad.

Kõige mõistlikum on investeerida võimekasse GPS kontrollerisse, millega saab vajadusel kombineerida lisasid nagu erinevad andurid, juhituvastuslahendused jpm.

Jälgimisteenus pole enam ammu pelgalt täpi kaardile kuvamine, seega soovitame alati esmalt nõu pidada kogenud teenusepakkujaga, kes tutvustab (või vähemalt peaks) hea meelega jälgimistarkvara ning selle võimalusi lähemalt.

 

Seadmete väljaostmine või rent?

See on iga kliendi enda otsustada, kas mõistlikum on seadmed kohe välja osta või neid mingiks perioodiks rentida. Hinnad varieeruvad ja sõltuvad konkreetse kontrolleri võimekusest.

Rentimine on väga populaarne ja selle puhul reguleerib jälgimisteenust tähtajatu või tähtajaline leping. Rentimise eeliseks on GPS seadmetele kogu lepinguperioodil kehtiv täisgarantii. Seadmete hooldus ja sellega seotud kulud on kliendile lepingu kehtivuse ajal tasuta.

Kütuseandur on ainuke seade, mis tuleb paraku kindlasti välja osta. Seda seetõttu, et andurid lõigatakse sobivaks vastavalt konkreetse sõiduki kütusepaagile ja neil puudub järelturg.

 

 

Paigaldustasu kujunemine

Nagu eelnevalt juba juttu oli, on GPS kontrollereid väga erinevat tüüpi ja nende paigalduse hind sõltub suuresti seadme funktsionaalsusest. Mida keerukam on seade ja mida rohkem soovitakse lisasid, seda kauem võtab paigaldus aega ja kõrgem on ka hind.

Kõige lihtsamate positsioneerimisseadmete paigaldus võtab keskeltläbi tund aega. On ka selliseid seadmeid, mille paigaldamisega saab klient iseseisvalt hakkama (nt OBD seade, akule paigaldatav seade jne) ja nende puhul paigaldustasu ei lisandugi. 

Paigalduse hinda mõjutab oluliselt ka see, kas ja kui täpselt soovitakse monitoorida sõiduki kütusekulu. Kui see soov on, siis sõltub seadme valik nii kliendi enda eelistusest kui sõiduki tüübist.

Kõige enam kasutatakse sõiduautode ja väikekaubikute kütusekulu jälgimiseks CAN Bus lahendust, mis võimaldab koguda auto ajust lisaks kütuseinfole ka muid andmeid väga täpselt. Kuna CAN’i paigaldamine on tavakontrolleriga võrreldes keerukam ja autode ühenduskohtade paiknemine erineb veidi, peab paigaldusel arvestama veidi suurema ajakuluga.

Siiski peaks heal tehnikul olema piisavalt kogemust erinevate sõidukitega, ja professionaalsele teenusepakkujale ei valmista CAN’i paigaldus mingit probleemi.

 

 

Raskeveokitel kasutatakse üldjuhul kütuseandmete monitoorimiseks nivooandureid ehk kütusevardaid, millelt saadav info on suurte masinate puhul täpsem võrreldes CAN Bus ühendusega.

Kütusevarras lõigatakse sobivaks, andur monteeritakse kütusepaaki, veetakse ühenduskaablid ja seade kalibreeritakse. Kui tegemist on mitmepaagilise veokiga, on tööd veelgi rohkem. Selle tõttu võtab kütuseandurite paigaldamine aega mõnest kuni viie tunnini.

Kokkuvõttes võib öelda, et paigalduse hind sõltub suuresti tehniku töö ajakulust, mida määrab paigaldatavate seadmete hulk ja nende funktsionaalsus.

 

Kuidas kujuneb teenuse kuutasu?

Kuutasu hind on kliendi jaoks tihti kõige enam küsimusi tekitav, sest puudub ettekujutus sellest, mida kaugjälgimisteenuse stabiilne tagamine teenusepakkuja jaoks tähendab. Sellega kaasneb suur vastutus ja järjepidev töö.

Üldistades võib öelda, et kliendi jaoks sisaldab kuutasu hästitoimivat teenust koos professionaalse klienditoe ja pidevate edasiarendustega.

 

Hea jälgimisteenuse pakkumiseks peab teenusepakkuja:

 • pidevalt arendama ja hoidma stabiilselt üleval tarkvaraplatvormi (24/7)
 • haldama serveriparki
 • suurel hulgal andmeid haldama, varundama ja taastama
 • tagama kliendiandmete privaatsuse ja turvalise varundamise
 • tagama klientidele pideva tehnilise toe
 • järjepidevalt töötama välja lisafunktsionaalsust
 • tagama klientide igakülgse rahulolu
 • parendama pidevalt süsteemi kasutajamugavust
 • tagama kliendile 24/7 stabiilse andmeside
 • võimaldama tehniliste rikete korrigeerimise ja vajadusel seadmete hoolduse nii kiirelt kui võimalik

 

 

Kliendi jaoks kujuneb täpne kuutasu vastavalt sellele, kui suurt funktsionaalsust talle lahenduses pakutakse. Lühidalt öeldes, mida laialdasemalt soovib klient oma masinaparki ning töötajaid lahenduses hallata, seda suurem on vajadus tehnilise ning analüütilise toe järele, mis mõjutab ka kuutasu hinda.

Tarkvaralahenduste ja mobiilirakenduste arendamine, töös hoidmine ja kasutajasõbralikkuse tagamine on keerukas protsess, mis nõuab teenusepakkujalt suurt aja- ning inimressurssi.

Kuutasu sisse arvestatakse ka SIM kaardi ehk mobiilse andmeside tasu, mis on vajalik GPS kontrollerite toimimiseks ja info pidevaks edastamiseks haldustarkvarasse.

Mobiilside hinna arvestamisel rakendatakse erinevaid tariife olenevalt sellest, kus sõidukid liiguvad. Üldjuhul on maailm jagatud kolmeks piirkonnaks: Eesti, Euroopa Liidu alad ning euroliidust väljaspool asuvad riigid.

Kui sõidukil peaks ootamatult tekkima vajadus euroalast väljuda, siis peaks teenusepakkuja suutma aktiveerida teise piirkonna mobiilside operatiivselt ja eemalt. See väldib olukorda, kus mobiilside katkeb ja sõiduki andmed ei jõua korrektselt süsteemi.

 

Kokkuvõtteks

Kliendina on kõige olulisem mõista, et enne ühe või teise teenusepakkuja kasuks otsustamist tuleks teha põhjalik eeltöö. See tähendab, et olemas võiks olla arusaam enda soovidest, võimalustest ja ettevõtte tulevikuplaanidest, et anda projektijuhile võimalikult täpne kirjeldus soovitud teenusest.

Samuti peaks kindlasti kasutama võimalust tutvuda pakutava lahenduse ning selle funktsionaalsusega lähemalt. Projektijuhid on alati valmis tegema demosid nii silmast-silma kui veebi vahendusel, ning soovi korral saab rakendada ka prooviperioodi ühe või paari sõidukiga. See peaks andma juba hea ettekujutuse lahendusest ja selle sobivusest konkreetsele ettevõttele.

Professionaalsed teenusepakkujad on paindlikud ja suudavad pakkuda täisväärtuslikku lahendust väga erineva suunitlusega masinaparkidele sobiva hinnaga.

Iseenesest mõistetavalt on GPS jälgimisteenuse kasutamine ettevõttele kulu, kuid juba lühikese kasutusperioodi järel teenib see end tagasi tänu kokkuhoiule tööajas, kütuse- ning sõidukite hoolduskuludes.

 

Loe veel

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?

Kliendi lugu

Navirec tekee Bolt-ajeluista turvallisempia!