Navirec

Header

Tõeliselt talvised teeolud saabusid Lõuna-Eestisse juba eelmisel nädalal ja on nüüd vallutanud pea kõik Eesti teed. Nagu ikka, saabub talv paljude sõidukijuhtide jaoks ikka ja alati kuidagi ootamatult.

Lisaks sellele, et kiilasjää ning lumekihiga kaetud teel ohutu sõitmine nõuab teatud oskusi ning kogemust (loomulikult ka korralikke talverehve ja tehniliselt korras sõidukit), on talvel liikluses vajalik arvestada ka muud erisustega. Näiteks erinevate teehooldussõidukitega nagu soolapuisturid ja lumesahad.

Siinkohal on mõistlik taaskord heita pilk liiklusseadusest tulenevatele erisustele, mis puudutavad teehooldussõidukitele kehtivaid eesõiguseid liikluses. Sellest lõikab kasu kindlasti nii kogenud autojuht kui ka see, kellel autojuhiload taskus alles esimest talve.

 

1. Teeandmise kohustus sisselülitatud kollase vilkuriga sõidukile

Liiklusseaduse (edaspidi LS) §17 lg 2 ütleb, et lisaks alarmsõidukitele (politsei, pääste, kiirabi jt) peab sõidukijuht andma teed ka neile sõidukitele, millel on teel töötades sisselülitatud kollane vilkur.

Selliseid sõidukeid võib kohata ka suvel erinevatel teetöödel. Talvel kasutavad kollast vilkurit nii soolapuisturid, lumesahad, kui ka lund vedavad veokid.

Pane siis vilkurit õigeaegselt tähele ja arvesta, et sinul on kohustus vähendada kiirust või vajadusel ka peatuda, et teehooldussõiduk saaks ohutult tööd jätkata.

 

2. Parempoolse liikluse erand eritalituse sõidukitele

Eestis on parempoolne liiklus ja selle teadmise järgi me igapäevaselt ka toimime. LS sätestab aga ka siinkohal eritalituse sõidukitele (politsei, pääste, kiirabi, hooldussõiduk) erandeid (LS §84 lg 2, 4).

Seega pane liikluses tähele, et hooldussõidukid võivad vajadusel liiklemiseks kasutada vastassuunavööndit ja Sinul on kohustus sellisele sõidukile teed anda. Ka eritalituse sõiduki juht peab siinkohal loomulikult veenduma, et ei paneks kedagi oma tegevusega ohtu.

 

3. Hooldussõiduki paiknemise, parkimise, peatamise ning tagasipöörete erand

Kindlasti on oluline arvestada, et hooldusmasinad võivad tööülesandeid täites ohutust tagades teel paikneda, parkida ja peatuda liiklusseaduse nõudeid eirates.

Samuti võib hooldussõiduk teha tagasipöörde kohas, kus see teistele liiklejatele lubatud pole ning kasutada liiklemiseks kõnni-, jalg-, jalgrattateed, jalgratta- ja jalgteed, jalgrattarada, ohutussaart ning eraldusriba.

 

4. Liiklusmärkide ja teekattemärgiste erand

Liiklusmärgid ja teekattemärgised (sh ajutised) on olulisteks suunisteks kõigile liiklejatele. Kuivõrd aga on hooldussõidukitele tehtud ka siinkohal erandeid, on neid hea õnnetuse tekkimise vältimiseks teada.

Sisselülitatud kollase vilkuriga hooldustöid teostava sõiduki juht võib kõrvale kalduda liiklusmärkide ja teekattemärgiste nõuetest (v.a. kiiruse piirangud ja eesõigusmärgid).

Seega võivad lumesahad ja libetatõrjemasinad vajadusel näiteks:

  • ületada pidevjooni;
  • sõita teedele ja aladele, kus teistele liiklejatele on sissesõidukeeld;
  • parkida kohtades, kus teised seda teha ei tohi (kui ei takistata teisi liiklejaid);
  • eirata kohustusliku sõidusuuna märke jne.

Lubatud suurimat kiirust hooldussõidukitel ületada aga pole. Samuti ei tohi hooldussõiduk kõrvalteelt peateele sõites sellel liikuvale sõidukile.

Tavaliikleja õigused möödasõitudel ja ümberpõigetel

Enamikel autojuhtidest on ilmselt elus tulnud ette olukordi, kus aeglaselt liikuv hooldussõiduk takistab sujuvat liikumist. Olgu siis öeldud, et LS annab Sulle siin tavapäraselt rohkem õigusi.

Nimelt, seisvast sisselülitatud kollase vilkuriga töid teostavast hooldussõidukist võib mööda sõita, mööduda või ümber põigata kas paremalt või vasakult, ületades selleks vajadusel möödasõitu keelavat teekattemärgist (LS § 55). Unustada ei tohi loomulikult ohutust!

 

Arvestame rohkem üksteisega

Et kõik jõuaksid ohutult sihtkohta, tuleb liikluses olla tähelepanelik ja kõigi ning kõigega arvestada. See kehtib eriti talvel, kui teeolud võivad olla väga keerulised ja ilm on tavapärasest muutlikum.

21. novembrist hakkasid maanteedel kehtima ka talvised piirkiirused. Kiirusepiirangute seadmisel on põhjus, seega ära püüa mängida kangelast ja pea neist palun kinni. Piirkiirusest aeglasemalt sõitmine põhjendatud juhtudel (nt väga halvad teeolud ja ilm) ei ole keelatud, vaid mõistlik tegevus. Enne liiklema asumist soovitab Transpordiamet üle vaadata teeolud rakendusest tarktee.ee!

Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on ainuüksi viimase nädala jooksul liikluses kannatada saanud juba 24 inimest. Seega, talverehvid alla, kainena rooli ja tähelepanu liikluses toimuvale!

Ohutut liiklemist!

Loe veel

Navirec auto Selveri auto juures
Kliendi lugu

Selver alustas koostööd Navireci ja GSMTasksiga

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?