Navirec

Header

 

Kuigi sõidupäeviku pidamine ei ole ettevõtetele enam otseselt kohustuslik, tuleb vajadusel Maksu- ja Tolliametile siiski esitada korrektsed andmed sõidueesmärgi tõestamiseks.

Eesmärgipäraste sõitude tõendamiseks on sõidupäeviku täitmine mõistlik ja isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni taotlemiseks lausa kohustuslik.

Kõige lihtsam on seda teha Navirec GPS sõidupäevikuga, mis registreerib ja salvestab kogu vajaliku info automaatselt!

 

Kas tead kui palju hoiaksid Sina kuludelt sõidupäevikuga kokku?

 

Loe artiklit ja saa teada:

 • milline on firmasõidukite maksustamise kord
 • millised on isikliku sõiduauto kompensatsiooni maksmise nõuded
 • kui palju säästaksid kuus GPS sõidupäeviku kasutamisega

 

Kuidas maksustatakse ettevõtte sõidukeid?

Erisoodustusmaks kohaldatakse M1, MG1 ja N1 (kaubik) kategooria sõidukitele, millega tehakse nii töö- kui erasõite.

Meelespea!

 • Kui M1 ja MG1 kategooria sõidukeid kasutatakse eranditult töösõitudeks, tuleb sellekohane märge teha Transpordiameti registris.
 • Märgistamata sõidukite puhul tuleb erisoodustusmaksu tasuda ka siis, kui erasõite tehtud pole.
 • kaubikute (N1) kasutamisel vaid töösõitudeks vastavat kohustust ei ole.
 • Märge registris on informatiivne – vajadusel tuleb Maksu- ja Tolliametile (EMTA) töösõite tõestada.
 • Kui ettevõte ei suuda ametiautona märgistatud sõiduki puhul vaid töösõitude tegemist tõestada, võib erisoodustusmaksu koos intressidega tagasi nõuda kuni kolme aasta eest kogu M1/MG1 kategooria autopargilt.

 

2018. aastal kehtestati uus firmasõidukite maksustamise kord, mille tulemusel asendus varasem fikseeritud erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse põhise määraga (kilovati hind).

Ehk teisisõnu, suurte ja luksuslike sõidukite kasutamine töösõitudeks muutus ebamõistlikult kulukaks.

Kilovatt x koefitsent on baasarvutus, mitte riigile makstav lõppsumma. Sellelt arvestatakse lisanduv sotsiaal- ja tulumaks.

Käibemaksukohuslasele tagastatakse käibemaks autoga seotud teenustelt ja ostetud toodetelt 50% segakasutuses olevate ja 100% eranditult töösõitudeks kasutatavate autode puhul.

 

Erisoodustusmaksu saad lihtsalt arvutada vastava kalkulaatoriga:

 • sisesta jõuallika nimiväärtus;
 • märgi ära kas sõiduk on uus või vanem kui 5 aastat;
 • käibemaksukohuslasena täida ära ka vastavad lahtrid.

 

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

Töötajatele, kes kasutavad ametisõitudeks isiklikku sõiduautot, saab tööandja sõite maksuvabalt kompenseerida Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

Meelespea!

 • Hüvitise piirmäär on 0.3€ kilomeetri kohta ja kuni 335€ üheskalendrikuus.
 • Hüvitist saab maksta töötajale, ametnikule, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.
 • Kompenseerida saab sõiduauto ehk M1 ja MG1 kasutamist töösõitudeks.
 • Erivajadusega inimestele saab kompenseerida mistahes mootorsõiduki kasutamist.
 • Hüvitist saav töötaja ei pea olema kasutatava sõiduki omanik, kuid peab tõestama selle kasutusõiguse.
 • Töösõitudeks loetakse sõite näiteks kontorist kliendi juurde või objektile.
 • Sõit kodust tööle ja vastupidi on üldjuhul erasõit.

 

Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni maksmise puhul on sõidupäeviku pidamine endiselt vajalik, kuna vastasel juhul tekiks ettevõttel maksurisk.

Kompensatsiooni ei pea töötajale maksma iga kuu, vaid seda võib teha kord kalendriaasta jooksul. Samuti võib iga ettevõte kehtestada ka madalama hinna. Oluline on vaid see, et kompensatsioon kalendrikuu kohta ei ületaks 335€ piirmäära. 

 

Sinu võit Navirec GPS sõidupäevikut kasutades

GPS jälgimislahendus registreerib automaatselt kõik sõidud koos eesmärkidega ja võimaldab ilma lisaaega kulutamata automaatselt sõidupäevikut täita.

 

NÄITED

I ETTEVÕTE – ametisõidukid (100% töösõidud, erasõidud on keelatud)

Ettevõttes on kaks 2016. aasta Kia Ceed sõiduautot võimsusega 99 kW.

Kui sõidupäevikut ei peeta ja erasõitude puudumist ei suudeta tõestada, peab ettevõte maksma erisoodustusmaksu 128.55€ /kuus auto kohta.

Erisoodustusmaksu kujunemine 99 kW võimsusega 2016. aasta Kia Ceed’i puhul

 

 

 

 

 

 

 

 • Maksud ilma sõidupäevikuta kahe auto puhul kokku: 257.1€ /kuus
 • Maksud Navirec GPS sõidupäevikuga: 0€ /kuus

Kokkuhoid kahe auto kohta 257.1€ /kuus + 100% käibemaksutagastus autoga seotud teenustelt ja ostetud toodetelt

 

II ETTEVÕTE – segakasutuses sõidukid (erasõidud on lubatud)

Ettevõttes on kaks 2016. aasta Kia Ceed sõiduautot võimsusega 99 kW.

 • Erisoodustust makstakse autode võimsuse põhiselt ehk antud juhul 257.1€ /kuus
 • Autoga seotud kuludelt saab käibemaksult tagasi 50%

Sõidupäeviku pidamine EMTA jaoks kohustuslik pole, kuid töösõitudest ülevaate saamiseks ja kulude mõistlikumaks planeerimiseks soovitame nii meie kui EMTA seda siiski teha.

 

III ETTEVÕTE – segakasutuses sõidukid (erasõidud on lubatud, töötaja maksab autokasutustasu)

Ettevõttes on kaks 2016. aasta Kia Ceed sõiduautot võimsusega 99 kW.

 • Erisoodustust maksab ettevõte autode võimsuse põhiselt ehk 257.1€ /kuus
 • Autoga seotud kuludelt saab käibemaksult tagasi 50%

Töösõiduki kasutamise võimaldamine erasõitudeks kompensatsiooni alusel distsiplineerib töötajat ja võimaldab ka ettevõttel osa kulutustelt tagasi saada. Sellise juhul on töötajal kohustus pidada sõidupäevikut!

 

Näide

 • Kokkulepitud autokasutustasu on 0.3€ kilomeetrilt
 • Töötaja A teeb kuus ametisõidukiga erasõite 100 km ulatuses
 • Töötaja B teeb kuus ametisõidukiga erasõite 200 km ulatuses

Töötaja A maksab tööandjale kuus 30€ ja töötaja B 60€ – kokku saab tööandja kulude katteks 90€ /kuus

 

IV ISIKLIK SÕIDUAUTO – töötaja kasutab töösõitudeks isiklikku autot (tööandja maksab talle hüvitist)

Hüvitise piirmäär on 0.3€ kilomeetri kohta ja sõidupäeviku pidamine on kohustuslik:

 • 0.3€ hüvitise piirmäära korral saab kompenseerida kuni 1116 km ulatuses töösõite kalendrikuus
 • 0.2€ hüvitise piirmäära korral saab kompenseerida kuni 1675 km ulatuses töösõite kalendrikuus

Kui hüvitis on kalendrikuu kohta suurem kui 335€, peab ettevõte riigile maksma erisoodustusmaksu.

 

Vali usaldusväärne Navirec GPS sõidupäevik

Pärast seadusemuudatust on laialt levima hakanud arusaam, nagu poleks sõidupäeviku pidamine enam vajalik. Tegelikult puudub see kohustus aga vaid segakasutuses olevate M1-kategooria ametisõidukite kasutamisel, mille puhul tasutakse erisoodustusmaks auto võimsuse põhjal.

Kui sõidukitega tehakse vaid ametisõite, on sõidupäeviku pidamine vajaliku tõendusmaterjali kogumiseks ja säilitamiseks siiski vajalik.

 

Navireci lahendust kasutades:

 • salvestab GPS kontroller kõik sõidud automaatselt
 • saad kohe määrata sõitude eesmärgid ja salvestada kogu vajaliku info sõidupäevikusse
 • saad sõidupäeviku vajadusel EMTA-le sobivas formaadis alla laadida
 • võid sõidupäeviku perioodiliselt enda e-mailile tellida

Sõidupäeviku võimalused Navirec

Küsi meilt pakkumist või jäta meile oma kontakt, et saaksime Sulle autopargi soodsama haldamise võimalusi lähemalt tuvustada

 

Loe veel

Navirec auto Selveri auto juures
Kliendi lugu

Selver alustas koostööd Navireci ja GSMTasksiga

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?