Navirec

Header

 

Autojuhtide sõidu-, töö- ja puhkeaja järelevalve on transpordisektoris tegutsevate ettevõtete jaoks oluline teema. See aitab ühtlustada konkurentsitingimusi, tõstab oluliselt liiklusohutust ja parandab juhtide töötingimusi.

Et järelevalvet oleks võimalik teostada, kohustuvad kauba- ja reisijateveoga tegelevad autojuhid korrektselt kasutama sõidumeerikut ehk tahhograafi. Digitaalse sõidumeerikuga varustatud sõiduki juht peab omama ka kehtivat juhikaarti.

 

Sõidumeeriku andmete allalaadimine on tülikas?

Kuigi tegemist on ilmselgelt väga vajaliku meetmega, paneb sõidumeeriku kasutamine nii veoettevõtja kui juhi peale tülikaid lisakohustusi – tahhograafi ja juhikaardi andmeid tuleb perioodiliselt alla laadida ning säilitada.

Manuaalne andmete kogumine on aga suurte masinaparkide ning ka Euroopas ringi sõitvate autode puhul väga ajakulukas ning teinekord õigeaegselt isegi võimatu. Õnneks ei pea kõik aga nii keeruline ja aeganõudev olema.

Sõidumeeriku andmete kauglugemise lahendus võimaldab hoida juhtide töö-, sõidu- ja puhkeajal reaalajas silma peal ning vajalikud andmed automaatselt alla laadida – üle õhu ja perioodiliselt, ilma et peaksid selleks ühtegi lisaliigutust tegema.

 

Loe lähemalt:

 • kuidas toimib sõidumeeriku andmete kauglugemine Navirecis
 • mis on sõidumeeriku andmete kauglugemise eelised
 • enamlevinud sõidumeeriku ning töö- ja puhkeajaga seotud probleemid

 

 

Kuidas andmete kauglugemine toimib?

Andmete kauglugemist võimaldavad digitaalsed sõidumeerikud, mis asendasid 2006. aastal analoogmeeriku.

Kõigil hiljem toodetud masinatel on seega juba kasutusel digitaalsed sõidumeerikud.

 

Navireci tahhograafi kauglugemise lahendus võimaldab:

 • sõidumeeriku andmeid reaalajas näha (juhi sõidu-, töö- ja puhkeaeg)
 • sõidumeeriku ja juhikaardi andmeid veebi salvestada ja neid igal ajal vaadata
 • andmeid perioodiliselt ning automaatselt alla laadida

 

Siinkohal on hea meelde tuletada, et sõidukist peab andmeid kopeerima iga 90 päeva ning juhikaardilt 28 päeva tagant.

Juhi sõidu- ja puhkeaja andmeid peab aga muutmata kujul säilitama vähemalt 12 kuud.

Kui ettevõtte masinapark on suur ja juhid sõidavad pidevalt ringi kogu Euroopas, on manuaalne andmete allalaadimine kord kuus ilmselgelt väga tülikas ja ajakulukas.

Navireci lahendusega säilitad kogu info turvaliselt veebis, omad juhtide tegevustest alati reaalajas ülevaadet, ja kindlustad andmete õigeaegse allalaadimise kus iganes juhid ka ei viibiks!

 

Kauglugemise lahendus säästab aega ja raha

Et digimeeriku kauglugemise eeliseid paremini välja tuua, vaatleme üht näidisettevõtet.

Ettevõtte alla kuulub 30 veokit koos juhtidega, kes teostavad kaubavedu regulaarselt kogu Euroopas.

Sõidukitel on digimeerikud ja andmete allalaadimiseks kasutatakse Navireci sõidumeeriku kauglugemise lahendust.

 

Mida võidavad sellest autojuhid ja ettevõte?

 • logistikul on reaalajas ülevaade juhtide töö-, sõidu- ja puhkeajast
 • tänu reaalsetele andmete on sõite on lihtsam planeerida ja tööaeg efektiivsemalt kasutatav
 • autojuhid ei pea spetsiaalselt depoosse sõitma, et juhikaardilt või sõidukist andmeid kopeerida
 • andmete automaatne allalaadimine toimub üle õhu ja võtab vaid mõne minuti
 • kõik andmed säilitatakse turvaliselt veebis ja on igal ajal vaadeldavad ning allalaetavad
 • sõiduki ja juhikaardi andmete arhiveerimine toimub õigeaegselt ja kaob vanade andmete ülekirjutamise risk

 

Kui antud ettevõttes toimuks sõidumeeriku ja juhikaardi andmete allalaadimine manuaalselt, kulutataks selle peale iga kuu palju tööaega.

Kui ettevõttel puuduks ka võimalus ise digimeerikutelt ja juhikaartidelt andmeid alla laadida, tuleks selleks külastada Maanteeameti poolt heakskiidetud margiesindust ja tasuda teenustasu.

Vähemoluline pole ka oht autojuhtide töö- ja puhkeajast mitte kinnipidamisest tulenevate vigade tekkeks tööplaneerimisel.

Kuna Navireci lahenduses on näha juhi andmed reaalajas, saab vajadusel töökorralduses jooksvalt muudatusi teha ja kindlustada seadusest kinnipidamine.

 

Enamlevinud probleemidest

 

Autojuhtide sõidu- ja puhkeaja reeglid kehtivad sarnaselt nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda. Ala reguleerivad lihtsalt erinevad õigusaktid.

Kuna tegemist on endiselt probleemse valdkonnaga, võtsime ühendust Tööinspektsiooni (TI) esindajaga ja küsisime enamlevinud probleemide ning nende võimalike lahenduste kohta.

Anname siinkohal kokkuvõtliku ülevaate TI juhtiv tööinspektor Jüri Milovi vastustest.

 

Millised on enamlevinud probleemid seoses sõidumeeriku kasutamisega?

Järelevalve käigus on muidugi põhiprobleemiks andmete mitte regulaarne või üldse kopeerimata jätmine, ning nende säilitamata jätmine. Seda kontrollivad nii Eesti Tööinspektsioon kui ka teiste riikide politsei ja inspektsioonid maanteel, ning  nõude täitmata jätmise eest on ette nähtud ka rahalised trahvid.

Samuti toob Milov välja, et autojuhtide enda poolt kasutatakse sõidumeerikut tihti kas valesti või ei peeta kinni töö- ja puhkeaja nõuetest.

Detailsemalt saab rikkumis näha Tööinspektsiooni lehelt töökeskkonna ülevaadetest

 

Millised on Tööinspektsiooni soovitused nende probleemide lahendamiseks?

Milov toob välja näiteks sõidumeeriku kauglugemise lahenduse, mis aitab kokku hoida aega ning võimaldab töö- ja puhkeaja andmeid turvaliselt veebis hoiustada. Samuti lihtsustab selline lahendus andmete järelevalve jaoks esitamist.

Lisaks on oluline, et veoettevõtted ka ise analüüsiksid ja kontrolliksid regulaarselt juhtide töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeid ja sõidumeeriku kasutamist,” lisab ta.

Sõidumeeriku kauglugemise lahenduse kasutamisega paraneb Tööinspektsiooni esindaja sõnul oluliselt ettevõtte töö- ja puhkeaja korraldus ning üldkokkuvõttes ka firma maine.

 

Kokkuvõtteks

Nagu Tööinspektsiooni tagasisidest välja lugeda võib, tekitab sõidumeeriku kasutamine ning töö- ja puhkeaegadest kinnipidamine endiselt palju probleeme. Paraku lõppevad need vead ettevõtetele sageli ka trahviga.

Tihti loobuvad ettevõtjad kauglugemise lahendusest kuna kardavad sellega kaasnevad suurt rahalist kulu. Reaalsuses on tegemist aga täiesti jõukohase investeeringuga ka väiksemate ettevõtete jaoks, mis kokkuvõttes aitab kulusid hoopis kärpida.

Ka Tööinspektsioon toob välja, et lisaks korrektsele sõidumeeriku andmete kopeerimisele ja säilitamisele võimaldab kauglugemise lahendus kokku hoida ka tööjõukuludelt.

Sageli on ju just ettevõtte juhatuse liige või veokorralduse juht see, kes juhikaartide ning tahhograafi andmete kopeerimisega tegelema peab.

Navirecis koondame kogu Sinu ettevõtte autopargi haldamise ühte mugavasse lahendusse.

Aitame leida kokkuhoiukohad ja võimalused selle teostamiseks, ning viisid masinapargi ja tööjõu efektiivsemaks kasutamiseks!

Loe veel

Blogi

Optimizing fleet operations: Navirec Elevating Avis Car Rentals Operations

Autopargi operatsioonide optimeerimine: Navirec tõstab Avis Car Rentali tegevust

lux-express-group

Lux Express taupo išlaidas ir darbo laiką su Navirec GPS kontrole