Navirec

Header

 

Sõidumeriku andmete allalaadimine – lisakohustus või lisaväärtus?

Puutume igapäevaselt kokku kauba- ja reisijateveoga tegelevate klientidega, kellel lasub kohustus täita sõidumeeriku ehk tahhograafi kasutamise nõudeid. Seega teame hästi, kui suurt frustratsiooni see nii autojuhtides kui ettevõtetes tekitab.

Navirec tuli eelmise aasta lõpul välja innovatiivse lahendusega, mis võimaldab digimeeriku andmeid automaatselt üle õhu alla laadida ja salvestada, ning muudab reeglitest kinnipidamise tunduvalt mugavamaks ja lihtsamaks. Sellele vaatamata leidub endiselt neid, kes väljendavad nördimust kehtestatud regulatsioonide üle ja küsivad nii endalt kui meilt, miks seda kõike üldse vaja on. On ka neid, kelle arvates on tegemist uue võimalusega ettevõtetelt “raha koorida” – esmalt kehtestame reeglid ja siis pakume võimaluse nende lahendamiseks.

Nii see loomulikult pole ja telemaatikaettevõtetel (nagu GPS jälgimisteenuse pakkujad) pole mitte mingisugust seost sõidu- ja puhkeaja nõuete kehtestamisega. Et väärarusaamu kummutada ja näidata kogu teemat veidi helgemast küljest, oleme kirja pannud ülevaatliku artikli.

Vaatame lähemalt, millest sõidumeeriku kasutamisega seotud nõuded tulenevad, kes neid kehtestab ja mis kasu saavad kauba- ning reisijateveoga tegelevad ettevõtted sellest lõigata.

 

 

Millest nõuded tulenevad ja milleks on need vajalikud?

Nagu eelnevalt öeldud sai, ei ole telemaatikaettevõtted nõuete kehtestamisega mingil moel seotud. Vastupidi, meie eesmärk on leida viise, kuidas ettevõtetel oleks reeglitest lihtsam kinni pidada ja neist ka võimalusel kasu saada. Aga millest nõuded siis ikkagi tulenevad?

Eesti on üks paljudest, kes on ühinenud juba 1970. aastal Genfis sõlmitud kokkuleppega, mille kohaselt kehtivad kõigis neis riikides ühtsed sõidu- ja puhkeaja reeglid.

 

Milleks?

Võib ju tunduda, et reeglitest kinni pidada on vaja vaid selleks, et mitte trahvi saada. Tegelikult on valdkonna reguleerimisel palju olulisem eesmärk.

Eelkõige on nõuded kehtestatud liiklusohutuse suurendamiseks. Näiteks Soomes on leitud, et isegi kuni 30% liiklusõnnetustest on põhjustatud juhtide üleväsimusest ja sellest tulenevast reaktsioonivõime vähenemisest või roolis magamajäämisest.

 

 

Mitmed uuringud võrdustavad väsimusseisundis sõitmise ohtlikkuse lausa joobes juhtimisega. Arvestada tuleb sellega, et magamatusest tekkinud ohtlikud olukorrad liikluses panevad ohtu nii sõidukijuhi, kaasliiklejad kui ka veetava kauba.

Samuti püütakse töö-, sõidu- ja puhkeaja reguleerimisega parandada valdkonna konkurentsi- ning autojuhtide töötingimusi, mis pole kindlasti vähem oluline eesmärk.

 

Kellele?

Sõidumeerikut peavad kasutama ning töö-, sõidu- ja puhkeaja norme täitma sõidukijuhid:

  • kelle kaubaveoks ette nähtud sõiduki täismass ületab 3,5 tonni;
  • kes kasutavad reisijateveoks sõidukit, mis on ehitatud või alaliselt kohandatud rohkem kui üheksa inimese veoks (juht kaasa arvatud) ning mis on selleks otstarbeks ette nähtud.

Erandid, millistel juhtudel ei pea juht sõidumeerikut kasutama, leiad SIIT. Siiski on oluline meeles pidada, et ka erandite alla kuuluvad juhid peavad kinni pidama liiklusseaduses sätestatud töö-, sõidu- ja puhkeaja erinormidest.

 

Miks nõudeid rikutakse?

Inimlikust küljest vaadatuna toimub suur osa toimepandud nõuete rikkumisest arusaadavatel põhjustel. Tihti esitatakse veoettevõtjatele logistikafirmade poolt kindlad tähtajad, millal kaup kohale toimetatud olema peab, või soovivad autojuhid ise varem koju pere juurde jõuda.

Tööinspektsiooni inspektor Jüri Milov on põhjustena välja toonud ka autojuhtide oskamatuse töö- ja puhkeaegu korrektselt arvestada ning sõidumeerikut kasutada (Tööinspektsioon, 2017). Selles osas lasub peamine kohustus kindlasti tööandjal, kes oma autojuhte koolitama peab.

 

 

Ilmselt veoettevõtete endi seas kõige suuremat peavalu tekitav küsimus on selles, kuidas omada paremat kontrolli töö-, sõidu- ja puhkeaja andmete kohta ning kuidas neid õigeaegselt kätte saada. Kui sõidukeid on palju ja toimuvad ka rahvusvahelised veod, on vaid juhikabiinist sõidumeeriku ja juhikaardi info käsitsi allalaadimine ilmselgelt väga tülikas ja aeganõudev protsess. Sellest tulenevalt on ka rikkumised lihtsamad tulema.

Navireci lahenduses on võimalik digitaalse sõidumeeriku andmeid alla laadida üle õhu ja automaatselt, ning seda infot ka ennetavalt töö paremaks planeerimiseks ära kasutada.

 

Võimalused sõidumeeriku andmete paremaks kasutamiseks

Meie soov on muuta digitahho kasutamine ja kehtivatest nõuetest kinnipidamine ettevõtete jaoks võimalikult mugavaks. Sõidumeeriku andmete allalaadimise lahendus võimaldab automatiseerida info kogumist nii sõidumeerikult kui juhikaartidelt ja ei eelda enam sõiduki kohaletulemist depoosse. Andmed on serveris turvaliselt säilitatud ja vajadusel failina allalaetavad.

 

Näed kogu infot koheselt

Navireci digitahho lahendust kasutades kuvab lahendus autode sõidumeerikute info reaalajas kaardil juhi asukoha juures koos sõiduki infoga. See tähendab, et nähtavad on töö-, sõidu- ja puhkeaja andmed nii hetke- kui päeva- ja nädalaseisuga.

Nii on võimalik kaubavedusid tunduvalt paremini planeerida, arvestada kauba kohalejõudmise aegu ja nõuetest mitte kinnipidavaid juhte korrale koheselt korrale kutsuda.

 

Laadid andmeid alla üle õhu

Kuna sõidukist on andmeid alla laadida vaja vähemalt iga 90 päeva ja juhikaardilt vähemalt iga 28 päeva tagant, on see nõue kaugsõiduautojuhtide puhul väga tülikas.

Navirecis on kõigi sõidukijuhtide juhikaardid ning sõidumeerikud lahendusega üle mobiilsidevõrgu ühendatud, mis võimaldab lisaks andmete vaatlemisele neid ka üle õhu alla laadida. Sõiduk ise võib viibida kasvõi teises Euroopa otsas!

Oluline on vaid meeles pidada, et allalaadimine saab toimuda siis, kui sõiduki süüde on sisselülitatud.

 

Võid kogu töö automatiseerida

Suuremate masinaparkide puhul on andmete allalaadimine korralik lisakoormus, kuna võib võtta palju aega. Õnneks on Navireci digitahho lahendus nii nutikas, et võib kogu töö Sinu eest automaatselt ära teha.

Lahenduses saad määrata endale sobiva ajavahemiku, mille järel sõidukitest ja juhikaartidelt andmeid automaatselt alla laaditakse. Soovitame seadistada aja selliselt, et jääks väemalt mõnepäevane varu. Nii väldid olukorda, kus auto ei ole mitu päeva sõidus ja andmeid pole võimalik väljalülitatud süüte tõttu kätte saada. Kui allalaadimine ei saa määratud ajal toimuda, proovib lahendus seda ise mõne aja pärast uuesti teha.

Seadusest tulenevalt peab andmeid muutmata kujul ka vähemalt 12 kuud säilitama. Kasutades Navireci lahendust hoiustatakse kogu vajalik info turvaliselt meie serveris ja on sealt vajadusel alati kättesaadav sobivas failivormingus!

 

 

Kokkuvõtteks

Kuigi töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuded ning nendega seotud andmete allalaadimine võib tunduda tüütu kohustusena, ei pea seda pelgalt sellest küljest vaatama. Tegemist on meie kõigi turvalisust tõstvate reeglitega ning kogutavad andmed on väga edukalt kasutatavad ka töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Võttes kasutusele tänapäevase ja nutika Navireci lahenduse, on võimalik lisakohustus muuta lisaväärtuseks!

Küsi kindlasti pakkumist oma ettevõttele või uuri meilt lisa!

 

Loe veel

Blogi

Optimizing fleet operations: Navirec Elevating Avis Car Rentals Operations

Autopargi operatsioonide optimeerimine: Navirec tõstab Avis Car Rentali tegevust

lux-express-group

Lux Express taupo išlaidas ir darbo laiką su Navirec GPS kontrole