Navirec

Header

Navirec sõiuajalugu blogi

 

Videosalvestiste analüüsi peetakse üheks parimaks õppemeetodiks, kuna enda või teiste tegevuste ülevaatamisega näeme ära vead, võime teha järeldusi ning tänu sellele edaspidistes otsustes sobivaid korrektuure. Täna on see võimalus ka Navireci kasutajatel, kuna lahendus võimaldab samaaegselt taasesitada mitmete autode sõiduajalugu ning neid omavahel võrrelda.

Juba toimunud sõitude marsruute saab taasesitada alates GPS jälgimisseadme masinale paigaldamisest ning sõiduraporteid säilitatakse süsteemis kuni seitse aastat. Korraga võite võrrelda kas kõiki oma masinapargi sõidukeid või ainult mõningaid – täpselt nii nagu Teil vaja on.

 

Marsruudid optimaalsemaks ja juhtide töö efektiivsemaks

Olete ehk tähele pannud, et Teie ettevõttes töötavatel autojuhtidel, kes sõidavad tihti samu veoringe ja kasutavad vedudeks ehk samu autosidki, kulub töö tegemiseks väga erinevalt aega ning kütust? Põhjustele, miks sellised erisused esinevad, on ilma põhjaliku analüüsita väga keeruline jälile jõuda.

Navirec sõiduajalugu äpisNavireci lahenduses saab taasesitamiseks valida sobiva kuupäeva või ajavahemiku ning autojuhid, kelle töid võrrelda soovite.

Süsteem võimaldab filtreerida erinevaid parameetreid nagu näiteks kütusekulu muutumine, kiirus, sõidu teekond ja ökonoomsus, mootori pöörded jm.

Sõiduajaloo taasesitamisel näeb autode liikumisi kaardil ning valitud näitajate muutumist graafikul täpsete kellaaegadega. Võrrelge näiteks juhtide valitud teekondi ning nende läbimiseks kulunud aega ja kütust, kui palju on tehtud planeerimata peatusi, optimaalsest teekonnast kõrvale kaldutud, või masinad töötava mootoriga paigal seisnud.

Saate vaid mõne minutiga kätte ümberlükkamatud faktid, mille põhjal teha järeldusi ning vastavalt sellele korrektuure kas marsruutide planeerimises või hoopiski autojuhtide töökorralduses.

 

Silm peal hilistel startidel ja enneaegsetel tööpäeva lõppudel

Täpsus ja kiirus on iga tarnija kvaliteedi määrajaks ning kliendirahulolu oluliseks mõjutajaks. Kui juht pole veoringi alustanud õigeaegselt, võib see sassi lüüa kogu päeva plaanid ning tulemuseks olla palju rahuolematuid kliente, kelle usalduse tagasivõitmine on suur väljakutse.

Loomulikult tuleb elus ette ettenägematuid ootamatusi, kuid kui hilinemised on saanud järjepidevaks probleemiks, tuleb selle põhjuseni jõuda enne kui on liiga hilja.

Sõiduajaloo taasesitamisel on väljajoonistuval graafikul täpselt näha sõidu algus- ja lõpuajad ning tänu sellele võimalik vältida mistahes vaidlusi kliendi või oma personaliga.

 

Võidavad nii töötajad kui kliendid

Kindlasti ei tohiks autojuhid tunda, et nede töö tegemisel soovitakse silm peal hoida vaid selleks, et neid noomida või vigu ette heita. Suurepäraselt saab siduda selle ka töötajate motivatsioonipaketiga. Näiteks võite koostada sõitude kuuülevaate ning parimate näitajatega juhte selle alusel premeerida.

Võime kinnitada, et vaikselt kuid kindlalt tõstate terve kollektiivi töö efektiivsust ning -tahet. Kokkuvõttes võidab sellest aga kogu ettevõte ning kliendibaas!

Paratamatult tuleb vahete-vahel ette ka ebameeldivaid kaebusi, kus tellitud kaup pole väidetavalt sihtkohta jõudnud. Selle eest vastutav juhi sõnul on kõik aga olnud korrektne.

Kui Teil puudub töötajate liikumisest detailne ülevaade, võib tõe väljaselgitamine olla pea võimatu. Sõiduajaloost saate täpse info kas ja mis kell kauba üleandmine toimus ning seda tõestada mõlemale osapoolele. Kaitsete üheaegselt nii oma kliente kui töötajaid võimalike pettuste ees.

Grete Jeltsov
GSMvalve OÜ
Turundusjuht

Loe veel

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?

Kliendi lugu

Navirec tekee Bolt-ajeluista turvallisempia!