Navirec

Header

Rahvusvahelise Autovedajate Liidu IRU (International Road Transport Union) aasta alguses avaldatud aruandes toodi ühe suurima hetkel selles valdkonnas esineva probleemina välja väga suurt litsentseeritud veokijuhtide puudujääki tööturul kogu Euroopas.

Ka Eesti Töötukassa portaali infokiri vahendab samu seisukohti – 2018. aastal avaldati kokku koguni 1027 uut tööpakkumist C-kategooria juhtimisõigust omavate töötajate leidmiseks. Eriti kriitiline on olukord Harju- ning Tartumaal. 2019. aasta lõpuks ennustatakse kuni 40% tööjõupuudust kogu transpordisektoris. Veokijuhtide puudujäägi süvenemisel on märkimisväärne mõju Euroopa majandusele ja see viib kulude kasvuni nii ettevõtete kui tarbijate jaoks.

Efektiivsem töö vähemate juhtidega

Tööjõu nappusel tuleb leida võimalusi, mis aitaks olemasolevaid ressursse optimaalsemalt kasutada. Andes reaalajas ülevaate töötajate asukohast ja tööülesannetest koos nende automaatselt optimeeritud täitmisjärjekorraga, aitab GSMtasks liita nii kontorisisese kui -välise tööjõu tulemuste tõhustamise nimel ühtseks meeskonnaks.

Kolme tegutsemisaasta jooksul on GSMtasks jõudsalt kasvatanud oma kliendibaasi nii välismaal kui Eestis, ning huvi mobiilse tööjõu halduslahenduse vastu suureneb tööjõupuuduse süvenemisega, millele omakorda pole Rahandusministeeriumi andmetel nii pea leevendust oodata.

Töökorraldajate ja logistikute ajast võtab suure osa päevatöö planeerimine ja kiireimate veoringide väljaarvutamine. Samas tuleb arvestada autojuhtide töö- ning puhkeaegadega, võtta arvesse ülesannete prioriteete ja ka klientide soove. Kliendi- ja töötajarahulolu säilitamise kõrval tuleb silma peal hoida ka kulutustel, mille suurenemist iga ettevõtja kindlasti vältida soovib. Seda kõike aitab mobiilse tööjõu halduslahendus saavutada lihtsamalt kui arvata võiks.

GSmtasks veo- ja töökorraldus tarkvara

Mobiilne töökorraldus = efektiivsem töö

GSMtasksi kliendid saavad enda kasutusse spetsiaalselt nende vajadustele loodud lahenduse koos tasuta mobiilse äpiga, mis lihtsustab igapäevatööd veelgi enam. Lahendus visualiseerib kaardil kõik planeeritud sihtkohad koos ülesannete kirjeldusega ning jagab need töötajate vahel automaatselt, arvestades kõigi vajalike faktoritega tööde õigeaegsest lõpetamisest kliendirahuolu tõstmiseni.

Tööjõupuuduse leevendamise seisukohast on just kiireimate veoringide leidmine äärmiselt oluline, kuna vähem töötajaid peavad päeva jooksul tehtud saama rohkem tööd. Käsitsi veoringide optimeerimine võtab aga palju aega ning ei pruugi alati anda parimat tulemust.

GSMtasksi kasutajatel on kogu päeva jooksul ülevaade eesootavatest, töös olevatest ning juba lõpule viidud ülesannetest koos töötaja poolt sisestatud märkmete ning vajalike kliendi poolt digitaalselt allkirjastatud dokumentide või aktidega. Kogu paberimajandus jõuab automaatselt ettevõtte raamatupidamisese, kus töötajad saavad selle põhjal mugavalt klientidele arveid luua ning need ajasäästlikult edastada.

Kuna GSMtasks ühendub lihtsalt enamiku majandustarkvaradega, võimaldab lahenduse kasutusele võtmine kogu ettevõtte dokumentasiooni digitaalselt hallata. Säästetakse nii loodust kui kontoripinda!

Mobiilses äpis saavad töötajad näha oma ülesandeid ning kõik vajalikud paberid täita digitaalselt. Valikvõimalustega aktide täitmine võtab tunduvalt vähem aega kui käsitsi kirjutamine, ning juba selle tulemusena saavad juhid pärast ühe töö lõpetamist kiiremini uue kliendi juurde liikuda.

Mobiililahenduses tuleb jooksvalt märkida tööde staatused, mida saavad neile saadetava HTML lingi kaudu jälgida ka kliendid. Võimalik on näha, kui kaugel juht hetkel asub ning kuna peaks ta kohale jõudma. Ootamatuste korral, nagu näiteks probleemid sõidukiga või suur liiklusummik teel, saab lahenduse kaudu teavitada hilinemisest nii töödejuhti kui kundet. GSMtasks annab ka ise võimalikust hilinemisest teavitusega märku, et vajadusel töid sobivalt ja õigeaegselt ümber korraldada.

GSMtasks salvestab nii kliendini jõudmiseks, kauba peale- ja mahalaadimiseks kui töö lõpetamiseks kulunud aega, ning võimaldab seeläbi analüüsida töötajate efektiivsust. Kogutud andmete põhjal on võimalik näiteks logistikutel teha omad järeldused ja vajalikud muudatused töökorralduses.

Välitööjõu suurenemine esitab uusi väljakutseid

Postimees vahendab, et ka Eesti autovedajad seisavad silmitsi suure juhtide puudusega. Probleemi lahendamiseks võetakse tööle üha enam inimesi Euroliidust väljaspoolt – peamiselt Urkainast, Valgevenest ja Venemaalt.  Kui 2016. aastal andis Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) Eestis töötamiseks vajalikke juhidokumente välja 225 inimesele, siis eelmisel aastal oli see arv juba kolm korda suurem.

Transpordivaldkond pole paraku ainuke, kus tööjõupuudus kanda kinnitab. Töötukassa andmetel on ka näiteks puhastusteeninduses töötajaid kõvasti vähem kui vaja, ning ka teistes valdkondades tuleb tööandjatel vaadata üha rohkem välisriikide kodanike värbamise poole.

Välitööjõu suurenemine ettevõtetes esitab aga omi väljakutseid, millest üheks on kindlasti keelebarjäär. GSMtasksi äpp pakub juba praegu laialdast keelevalikut, kuid peagi valmivasse 2.0 versiooni on neid lisatud veelgi. See tähendab, et erinevatest riikidest tööle värvatud inimesed saavad kasutada lahendust oma emakeeles ning väheneb oht möödarääkivuste tekkimiseks.

Grete Jeltsov
GSMvalve OÜ
Turundusjuht

Loe veel

Blogi

Ympäristöviraston hydrokopteri VURR sai Navirecin GPS-laitteen

Blogi

Miten parantaa työn hallintaa toimiston ulkopuolella?

Kliendi lugu

Navirec tekee Bolt-ajeluista turvallisempia!