Navirec

Header

Here we provide information about the principles of data processing policy of GSMvalve OÜ. When processing personal data, the objective of GSMvalve OÜ is to be your reliable partner who respects your rights and to set an example of others on the market.

 1. Mõisted
  1. Isikuandmed – Teie, kui eraisikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed;
  2. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav toiming;
  3. Klient/Teie – Veebilehte külastav füüsiline isik;
  4. GSMvalve/Navirec/meie – GSMvalve OÜ, registrikood 11181045;
  5. Tingimused – käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused;
  6. Vastutav töötleja – GSMvalve OÜ;
  7. Veebileht – käesolev veebileht navirec.ee;
  8. Volitatud töötleja – isik, kes meie nimel töötleb isikuandmeid.
 2. Üldine
  1. Tingimustes oleme kirjeldanud meie poolt isikuandmete töötlemise tingimusi. Isikuandmeid töötleme vaid õigusliku aluse olemasolul ja õiguspärastel eesmärkidel, ning tagame sealjuures isikuandmete kaitse ja turvalisuse.
  2. Jätame endale õiguse Tingimusi vajadusel muuta, tagades kooskõla õigusaktidega. Selle tõttu palume Teil aeg-ajalt Veebilehelt Tingimusi kontrollida, et olla kõige viimaste muudatustega kursis.
 3. Töötemise eesmärgid ja õiguslik alus
  1. Teie Isikuandmeid peame töötlema juhul kui saadate meile Veebilehe päringuvormi või kontaktivormi kaudu pakkumise või kontaktisoovi. Sellisel juhul tekib meil Isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi. Samuti võib Isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks koostöölepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil. Isikuandmete töötlemise lubamisega võimaldate meil teile tagada sujuva ja meeldiva klienditeeninduse, kiire lepingu ettevalmistamise, lepinguga seotud olulise teabe edastamise ning vajadusel lepingu tingimustes kokkuleppele jõudmise.
  2. Isikuandmeid töötleme õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et säilitada Isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, tagada Isikuandmetega seonduvate õiguste kaitse ja täita mistahes muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
  3. Teie nõusolekul töötleme Isikuandmeid uudiskirjade, eripakkumiste, kliendilugude, blogipostituste ja muude meie tegemiste kohta info edastamiseks. Eelnimetatust võite soovi korral igal ajal loobuda, andes sellest kirjalikult teada Veebilehe kontaktivormi kaudu või esitades kirjalikult taasesitatavas vormis sellekohase avalduse.
  4. Veebilehel kasutame küpsiseid, mis on olulised Veebilehe korrektseks toimimiseks ja Teie kasutajakogemuse mugavamaks muutmiseks. Veebilehega on seotud esimese osapoole küpsised ning lisaks kasutame ka nn kolmandate isikute küpsiseid. Küpsised salvestatakse Veebilehte külastades veebibrauserisse või Teie poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsised võimaldavad mäletada Veebilehel Teie eelistusi ning meil saata Teile personaliseeritud ja huvipakkuvat sisu. Samuti võimaldavad küpsised meil koguda ja analüüsida statistilisi andmeid Veebilehe külastatavuse kohta. Küpsiste poolt salvestatav info ei ole meie jaoks seostatav ühegi konkreetse füüsilise isikuga.
  5. Veebilehel kasutatavad kolmandate isikute küpsiseid kasutame teenusepakkujatelt Google Analytics ja Facebook vastavalt nende tingimustele. Kolmandate isikute küpsiste kasutamine on vajalik veebilehe külastatavuse analüüsimiseks, sotsiaalmeedia võimaluste pakkumiseks ja suunatud reklaamsisu kuvamiseks. Palume tähele panna, et nende küpsiste kasutamisel on võimalik Veebilehe kasutamise andmete jagamine kolmandate osapooltega.
  6. Veebilehte külastades küsitakse Teilt luba nii esimese osapoole kui kolmandate isikute küpsiste kasutamiseks, et võimaldada anonüümse Veebilehe külastatavusstatistika koostamine. Küpsiste mitte lubamisel me neid ei kasuta.
  7. Võite Veebilehe poolt kasutatavate küpsiste kasutamist piirata, neid keelata ja salvestatud küpsiseid kustutada enda veebibrauseri sätete alt. Palume tähele panna, et küpsiste keelamine ja piiramine võib mõjutada Veebilehe korrektset toimimist.
  8. Tingimustes sätestamata eesmärkidel isikuandmete töötlemiseks küsime alati eelnevat nõusolekut.
 4. Isikuandmete koosseis
  1. Et saavutada Tingimustes sätestatud eesmärgid, peame töötlema osaliselt või täielikult järgnevaid Isikuandmeid: Teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi ja muu õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave. Kui suurt hulka Isikuandmeid töödeldakse, sõltub juhtumist. Püüame alati töödelda nii vähe andmeid kui eesmärkide saavutamiseks vajalik on.
 5. Isikuandmete avalikustamine ja edastamine
  1. Meil on õigus edastada ja avalikustada isikuandmeid ilma eelnevat nõusolekut küsimata õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja ka Volitud töötajatele. Oma õiguste kaitsmiseks võime avalikustada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sh audiitoritele, õigusabi osutajatele, inkassofirmadele jt.
 6. Isikuandmete säilitamine
  1. Isikuandmeid säilitatakse selle ajani, kuni see on vajalik siin kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, meie õiguste kaitseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Päringuvormi kaudu pöördunud Kliendi andmeid säilitame maksimaalselt kolm aastat Kliendi viimasest pöördumisest.
 7. Isikuandmesubjekti õigused
  1. Õigusaktidest tulenevalt on Teil õigus nõuda meilt informatsiooni Teie Isikuandmete töötlemise kohta ning teatud juhtudel nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada sellekohane vastuväide. Töötleme Teie Isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, kuid võite igal hetkel nõusoleku tagasi võtta. Sellisel juhul lõpetame Isikuandmete töötlemise. See ei mõjuta juba varasemalt töödeldud Isikuandmeid ja muid Isikuandmetega tehtud töötlustoiminguid. Teie päringutele reageerime õigusaktidest tulenevalt tähtaegasid arvestades nii kiiresti kui võimalik.
 8. Kontakt, pretensioonid, õiguste kaitse
  1. Küsimused ja pretensioonid seoses Teie Isikuandmete töötlemisega palume saata meie kui vastutava töötleja (GSMvalve OÜ; Tähetroni 21, 11625 Tallinn, Harjumaa; info@navirec.com; tel +372 687 0722) või Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135).
  2. Kui Teie andmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast suure tõenäosusega ohtu Teie igustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata ka Teid, kui kohalduv õiigus ei sätesta teisiti.