Navirec

Header

Navirec Eco Drive

 

ECO-ajoratkaisun avulla voit opettaa kuljettajillesi taloudellisemman ajotavan ja saada säästöjä yrityksen kuluista

 

 

Navirec eco drive

Ajotyylin seuranta

Ajoneuvoon on asennettu GPS-laite, jonka avulla voit seurata kuljettajien toimintaa ratin takana.

Ajoneuvot voidaan varustaa myös äänisignaalilla, joka ilmoittaa kuljettajalle huolimattomasta ajotavasta.

 

Kuljettajien ajotottumusten seurannalla voit lisätä huomattavasti ajoneuvokantasi taloudellisuutta ja kuljettajien ajoturvallisuutta

 

 

ECO-ajo näyttää

  • äkilliset jarrutukset
  • äkilliset kiihdytykset
  • ylinopeden
  • ajon jyrkkien mutkien kautta
  • moottorin joutokäynnillä

 

 

 

Ajotyyli raporteissa

Navirec Eco drive raport

Voit laatia kuljettajien ajotyyliä koskevan raportin verrataksesi työntekijöiden ajotapoja tai yksittäisen kuljettajan tottumusten muutoksia tietyssä ajassa.

Kojelaudan visuaalinen kaavio antaa hyvän yleiskuvan ECO-tapahtumista valitulla ajanjaksolla näyttäen kuljettajan Eco-pistemäärän, jyrkkien mutkien ohittamisen ja äkilliset jarrutukset.

ECO-ajoraporttien avulla voit analysoida paremmin ajoneuvokantasi käyttöastetta ja mahdollisia kustannuksia, joita epätaloudellinen ajotyyli voi aiheuttaa

 

 

ECO-ajo alentaa kustannuksia

Eco-ajo näyttää esimerkiksi kuljettajat, jotka jättävät moottorin käyntiin pysäköinnin tai pidempien pysäytysten aikana.

Moottorin käynti tyhjäkäynnillä pysäytysten aikana aiheuttaa tarpeetonta polttoaineenkulutusta!

 

On osoitettu, että moottorin käynti joutokäynnillä kuluttaa keskimäärin 1,5 l polttoainetta tunnissa, kun taas moottorin käynnistys kuluttaa suhteessa vain 10 sekunnin verran polttoainetta

 

 

Taloudellinen ajotapa pidentää ajoneuvokannan käyttöikää

Huolimattomalla ajamisella on suurin vaikutus ajoneuvon jarruihin, renkaisiin ja moottoriin.

Ajoneuvot vaativat useammin huoltoa ja ajoneuvojen käyttöikä lyhenee.

 

Ajamalla taloudellisesti voidaan varmistaa, että koneet päätyvät korjaamoihin huomattavasti harvemmin ja huoltomenot vähenevät

 

Turvallisemman liikennekulttuurin luominen

Opettamalla kuljettajille taloudellisempaa ja vastuullisempaa ajotapaa edistät turvallisempaa liikennettä.

 

 

Yrityksen positiiviseen maineeseen vaikuttaa myös yrityksen ajoneuvojen positiivinen esimerkki liikenteessä

 

 

 

Kuidas sündisid Omniva värvid ja logo?

Omniva säästää kuluista

Omniva on rakentanut sisäisen motivaatiojärjestelmän, jossa palkitaan kuljettajat, joilla on parhaat ajopisteet.

 

Sekä polttoainekustannukset että ajoneuvokannan ylläpitokustannukset ovat laskeneet!

 

 

Vuoden aikana tapahtuvat positiiviset muutokset:

  • polttoaineenkulutuksen vähentäminen 6 %
  • tyhjäkäynnin vähentäminen (moottori käy joutokäynnillä) 7 %
  • kuljettajan ajotyyli-indikaattoreiden paraneminen 18 %

 

 

 

Bolt lisää matkojen turvallisuutta

Bolt käyttää taloudellisen ajotavan seurantaa ensisijaisesti asiakkaiden turvallisuuden parantamiseen ja oman työn sujuvampaan järjestämiseen.

 

Parhaat kuljettajat valitaan laskettujen ajopisteiden perusteella!

 

ECO-ajoratkaisu auttaa kuljettajia ajamaan taloudellisemmin, säästämään polttoainetta, edistämään liikenneturvallisuutta ja huolehtimaan paremmin yritysautoistaan