Navirec

Header

Autopargi ning kollektiivi haldamise tarkvara pakuvad täna Eestis mitmed ettevõtted, mille seast endale sobivaima leidmine võib osutuda küllaltki keeruliseks. Rolli mängivad erinevad tegurid ning ilmselge on, et iga ettevõtja soovib saada parima hinna-kvaliteedi suhtega teenust turul. Iga tehtud investeering peaks pikemas perspektiivis tooma firmale raha tagasi.

Kaalutletud valiku tegemiseks on aga vaja endale esmalt selgeks teha:

  • Millest autopargi haldus koosneb?
  • Mis on ettevõtte eesmärk haldustarkvara kasutamisel?
  • Mida peaks jälgima teenusepakkuja valimisel?

Navireci funktsionaalsus võimaldab sõidukeid õigeaegselt hooldada

 

Väärt haldustarkvara pakub enamat kui GPS-jälgimist

Enam ammu ei oota kliendid autpargipargi haldamise tarkvara kasutusele võtmisel teenusepakkujalt vaid masinate asukoha kuvamist kaardil. Täna on haldusprogrammide kasutamise võimalused palju laiemad – logistika-, masinate hooldus- ja meeskonnakorraldus ühildatakse, et võimaldada kokkuhoid nii kulutustelt kui tööajalt. 14-aastase kogemuse põhjal võib täheldada, et Navireci autovalve klientide kulutuste kokkuhoid ulatub isegi kuni 30 protsendini.

Kuigi ettevõtete eesmärgid võivad erineda, peaks kasutusele võetav haldustarkvara pakkuma laias laastus vähemalt 3-4 kokkuhoiuvõimalust.

Peamised kokkuhoiukohad ja efektiivsuse kasv:

  • Kütusekulu vähenemine (kuni 30%)
  • Tööle kuluva aja vähenemine (kuni 25%)
  • Töötajate produktiivsuse kasv (kuni 20%)
  • Autopargi eluea pikenemine (kuni 10%)
  • Autopargi suuruse vähendamine (kuni 20%)

Järgnevalt vaatame neid punkte eraldi, et teha puust ja punaseks, mil moel kokkuhoid saavutada on võimalik.

 

Kütusekulu vähenemine (30%)

Kütus on üks suurimaid transpordiettevõtete kuluallikaid ja selle hinna osas on meil paraku vähe võimalusi kaasa rääkida. Selle tõttu võiks mõelda neljale faktorile, mis tõenäoliselt aitavad oluliselt kulutusi kärpida.

Ökonoomne sõidustiil

Ökonoomsem sõit Navirec eco drive funktsiooniga

Sõiduki kütusekulu on uuringute kohaselt võimalik vähendada isegi kuni 25%. Navireci eco-drive lahendus registreerib sõitudel juhtide järske pidurdusi, äkilisi kiirendusi, mil moel läbitakse kurve ja mootori tühikäigul töötamise aja, ning arvutab tulemuste põhjal välja sõiduskoori.

Kui varasemalt oldi arvamusel, et mootori taaskäivitamine kulutab kütust enam kui selle tühikäigul hoidmine, siis tänapäevaste sõidukite puhul see enam paika ei pea.

Eesti suurim postiteenuste firma Omniva on eco-drive lahenduse abil üles ehitanud ettevõttesisese motivatsioonisüsteemi ning parima sõiduskooriga autojuhte premeeritakse. Võistlusmomendi tekitamine paneb töötajaid alateadlikult rohkem pingutama ning samal ajal õpivad juhid säästlikku sõidustiili, hoiavad kokku kütust, panustavad ohutuma liikluse tagamisse ja hoiavad ametiautosid hoolsamalt.

 

Optimaalne teekond

Navirec ja GSMtasks abistavad juhte nii navigatsioonil kui optimaalseima teekonna leidmisel.

Mida lühem on teekond, seda väiksem on kütusekulu – lihtne!

Optimaalseima liikumistee arvutamine seseisvalt võtabebamõistlikult palju aega ning ei pruugi alati anda parimat tulemust.

Navirec ja GSMtasks lahendused arvutavad optimaalseima teekonna välja automaatselt. Nii on sihtkohta jõudmine kiire ja ilma pikemate seisakuteta.

Tänu täpsele positsioneerimisele ja juhendamisele jõuab juht sihtkohta kiirelt ka siis, kui sõidab võõras piirkonnas. Nii Navirec kui GSMtasks kasutavad navigatsioonil Google mapsi, mis arvestab teekondade optimeerimisel ka liiklusummikute ning suletud teelõikudega. Kõik peatused koos kellaaegadega salvestab süsteem aga kaardile, mistõttu on võimalik lisaks reaalajas sõidu jälgimisele juba toimunud sõite hiljem järelvaadata ning vajadusel analüüsida.

 

Navireci hoolduspäevik aitab säästa sõidukite remondikuludeltHooldatud sõidukid

Autopargi korrapärane hooldamine pole oluline vaid nende eluea pikendamiseks. Vanemaks saades võib ka sõiduki kütusekulu erinevatel põhjustel suureneda. Väga oluline on näiteks regulaarne rehvirõhu kontrollimine, et tagada turvaline ja ökonoomne sõit.

 

 

Kütusekulusid aitab analüüsida Navireci kütuseraportidKütusekulu monitoorimine

Suurte kütusepaakidega sõidukitest on kütusevargust kogenud kasutajal küllaltki lihtne toime panna. Kütusevarraste või spetsiaalsete seadmete paigaldamine autodele võimaldab järsku langust kütusetasemes registreerida ning saada sellekohaseid automaatteavitusi.

 

Samuti võimaldab näiteks Navireci logistikalahendus jälgida väga täpselt kütusekaartide kasutamist. Süsteem salvestab tankimise asukoha, sõiduki kauguse tanklast ning näitab täpselt ära, kes ja millisesse sõidukisse kütust tankis. Sellega välistatakse lihtsalt isiklike autode tankimine näiteks ettevõtte kütusekaardiga.

 

Tööle kuluva aja vähenemine (25%) ja töötajate produktiivsuse kasv (20%)

Pahatihti kulub suur osa väärtuslikust tööajast tüütu paberimajanduse koostamisele, teekondade planeerimisele või sõidukite hoolduste kontrollimisele ja broneerimisele. Logistikatarkvara aitab tööprotsesse suuresti automatiseerida, et töötajad saaksid keskenduda olulisematele ülesannetele ja vaid oma töö tegemisele. Navirec on selles osas täna Eesti turul kõige laiemaid võimalusi pakkuv logistikalahendus, võimaldades automaatselt koostada sõidupäevikuid, kulu- ja sõiduraporteid ning palju muud täpselt selliselt, agu ettevõtte arengu seisukohalt vajalik on.

GSMtasks tööhalduslahendus võimaldab automatiseerida ka ülesannete jagamise kollektiivi vahel. Kui muidu peaks päeva tööplaani koostav inimene panema paika ka teekonnad ja tööde järjekorra, siis GSMtasksi programm teeb seda automaatselt, võttes arvesse tööde prioriteete, tähtaegu ning teekonna optimaalsust.

GSMtasks veohaldustarkvara aitab optimeerida tööaegu

Lisaks vähendab tarkvaralahendus oluliselt ettevõtte paberimajandust, kuna tööülesanded koos lisainfoga saabuvad juhtide nutiseadmes asuvasse äppi ning saate- ja kinnituslehtedele on võimalik võtta isegi digitaalseid allkirju ning lisada pilte. Arved liiguvad kiirelt ja mugavalt veebis raamatupidamisse ja kliendini, lühendades tööaega ja vajadust lisapersonali järele veelgi.

Kuna lahendusesiseselt on töö staatust võimalik reaalajas jälgida ning klient saab soovi korral aega muuta või tühistada, saab ka autojuht oma töid vastavalt sellele ümber planeerida ning jäävad ära aeganõudvad tühisõidud. Kontoritöötajad saavad juhtidele lahenduse sees mugavalt teavitusi saata ning uusi ülesandeid edastada, ilma et peaksid kohtuma dokumentatsiooni üleandmiseks. Parem kommunikatsioon võrdub aga suurema produktiivsusega.

 

Autopargi eluea pikenemine (10%)

Ka varasemalt oleme kirjutanud sellest, miks sõidukite korrapärane hooldamine oluline on. Investeering täisväärtuslikku logistikalahendusse võimaldab hooldustel hõlpsasti silma peal hoida ning säästa kokkuvõttes remonditöödelt ning uute sõidkite soetamiselt hulga raha.

Kui ühe või paari auto hooldusaegade meelespidamine polegi ehk nii keeruline, siis suuremate masinaparkide puhul on veebipõhine hoolduskalender asendamatu abimees. Navirec võimaldab luua vastava registri, kuhu saab määrata hooldusi nii sõidkite hodomeetri väärtuse, mootori töötundide kui kuupäeva järgi.

Hooldusaegade lähenemisest annab programm teada smsi või e-kirja teel, et ükski käik remonditöökotta ei ununeks. Nii sõidavad töötajad ohutult ning samaaegselt välditakse ka pikemaajalisi tööseisakuid amortiseerunud masinate tõttu.

 

Autopargi suuruse vähendamine (20%)

Sõidukite arvu vähendamisega ettevõttes on võimalik kulutusi veelgi kärpida. Võimalik, et suure masinapargi ülalpidamine polegi vajalik ning töö saab edukalt tehtud ühiskasutatavate autodega.

Selleks võimaldab Navirec kasutada veebipõhist sõidukite broneerimissüsteemi, kuhu saab märkida ühiskasutatavate autode kasutusaegu kiirelt ja lihtsalt. Kogutud andmed sõidukite kasutamise kohta võimaldavad analüüsida autopargi suuruse optimaalsust ja viia vajadusel sisse muudatused.

Laias laastus võib öelda, et kulutuste vähendamise tagab parem planeerimine. Väärt logistika- ja tööhalduslahendus maksab täna keskmiselt vähem kui õhtusöök restoranis ja aitab tõsta ettevõtte efektiivsust juba paari kuuga. Oleme orienteeritud kliendipõhisele lähenemisele ja leiame kindlasti just Teie ettevõttele parima lahenduse!

Grete Jeltsov
GSMvalve OÜ turundusjuht

Loe veel

Blogi

Optimizing fleet operations: Navirec Elevating Avis Car Rentals Operations

Autopargi operatsioonide optimeerimine: Navirec tõstab Avis Car Rentali tegevust

lux-express-group

Lux Express taupo išlaidas ir darbo laiką su Navirec GPS kontrole