Navirec

Header

Navirec temperatuuriraportid

 

Tavaratilan lämpötilailmoitukset ovat tärkeitä kuljetettaessa tavaroita, jotka edellyttävät täsmällistä varastointilämpötilaa

 

 

Kuljetus tietyssä lämpötilassa

 

Navirec temperatuuri andurite raport

Kun yrityksesi kuljettaa tavaroita, jotka edellyttävät hyvin erityistä varastointilämpötilaa, lastin lämpötilan valvonta on välttämätöntä.

Vain tällä tavoin voit varmistaa, että tavarat eivät pilaannu matkan aikana, ja välttää korvausvaatimuksia tavaroiden pilaantumisen vuoksi.

 

Elintarvikkeiden kuljetukseen sovelletaan eläinlääkintä- ja elintarvikelautakunnan asettamia erityisvaatimuksia, kun taas lastin lämpötilaraportit tarkistetaan satunnaisesti

 

 

Lastin lämpötilaraportit

 

Navirec temperatuuri raport

Lämpötila-antureiden tiedot saapuvat nopeasti Navirec-järjestelmään ja ajan myötä kerätyt tiedot voidaan koota raportteihin.

Voit asettaa itse anturien tarkkuuden eli aikavälin, jossa data saapuu järjestelmään.

 

 

Raporttien luominen Navirecissä on helppoa, nopeaa ja mukautettu yrityksesi tarpeisiin

 

Lisää ratkaisuja